nov. 10, 2019 / in Sverige Blogg / by Oskar Larsson

Befinner du dig själv på någon av sidorna  Investor Relations eller den externa kommunikationsavdelningen på bolaget? Känner du också att ni har så mycket gemensamt och skulle kunna jobba ännu tätare för att kommunicera en enhetligt bild av företaget och varumärket?

Med olika verksamheter och tillvägagångssätt men ändå samma slutgiltiga affärsmål skulle ni båda tjäna på att integreras med varandra - ni arbetar ju allihopa med kommunikation i olika former. Bloomberg listar olika tillvägagångssätt för att göra kommunikationen mellan kommunikationsavdelningarna smidigare. Här är fem tips att tänka på för att göra integrationen mellan avdelningarna enklare:

Kommunicera effektivt med varandra

En bra början på ett ökat samarbete är att släppa prestige och territoriella tankebanor för att istället fokusera på vilka som är bäst lämpade för att kommunicera specifika frågor. Det kan exempelvis handla om en ny produkt som kommer att profilera bolaget inom den närmsta framtiden. Om ni bedömer att den nya produkten kommer att förändra aktiepriserna kan det vara en god idé att förmedla detta till aktieägarna och ge IR-avdelningen fria tyglar.

Å andra sidan finns det troligtvis även ett värde i att kommunicera varumärkesstärkande storytelling och berätta om processen bakom framtagandet av produkten. Där kan kommunikationsavdelningen kliva in och skapa publicitet för bolaget. Sensmoralen med detta är att sluta tänka i termer som vår produkt och att en avdelning har äganderätt på en fråga. Med effektiv kommunikation kan huvudansvar fördelas till relevant avdelning samtidigt som support ges från övriga avdelningar.

Fördela nyhetsdygnet på olika avdelningar

En sak man alltid kan räkna med är att händelser äger rum och att nyheter blir till. I dagens konstanta informationsflöde är problemet inte att hitta nyheter, svårigheten ligger i att navigera i bruset och få fram relevanta nyheter vid rätt tidpunkt. Istället för att ha en extern avdelning som ansvarar för att dygnet runt följa nyhetscykeln kan era avdelningar samarbeta och turas om. Ni arbetar alla med kommunikation och om nyhetsansvaret fördelas mellan båda avdelningarna blir belastningen mindre och effektiviseringen högre.

Våga testa nya och aktuella trender!

Agil kommunikation är viktigt för att vara relevant och visa att man är på tårna. Hur många genomförde exempelvis en Mannequin Challenge under 2016? Twitter må ha tappat sin forna glans men är fortfarande ett mycket viktigt forum för kommunikation, en stor majoritet av marknaden finns där och det borde också bolagets ledare göra för att visa transparens. Sociala medier generellt är en utmärkt kanal för att kommunicera riktad information i komprimerat format till befintliga såväl som potentiella kunder. Våga vara där marknaden är!

Etablera och följ en tydlig strategi för sociala medier

Sociala medier är en kanal där man kan få stort genomslag men med makt kommer också ansvar. Är det bra för bolaget att varumärket förknippas med politik? När ska man slå på stora trumman och höja varumärket till skyarna och när är det bäst att ligga lågt? Genom att etablera en tydlig strategisk plan för hantering av sociala medier ökar genomslagskraften då IR och kommunikationsavdelningen gemensamt kommunicerar ut riktade, strategiskt motiverade budskap.

Var öppen för ytterligare integrering

IR och kommunikationsavdelningen är en så kallad perfect match men kanske finns det andra avdelningar som kan börja samarbeta för att få ökad förståelse och nå affärsmålen? Har bolaget något att vinna på att integrera marknadsavdelning, internkommunikation och säljteamet i marknadsmixen? Kanske kan det vara värt att vika en förmiddag i veckan åt att samla representanter från de olika avdelningarna för att stämma av och se till att alla drar åt samma håll.

Källa: Bloomberg

Tags : IR-tips

Most Recent Posts

Cision Blogs Topics

 • Best Practices

  Få de senaste uppdateringarna och best practice inom PR, kommunikation och marknadsföring.

 • Tips och trix

  Läs artiklar och få inspiration på hur du förbättrar dina kommunikations-insatser inom digital synlighet, marknadsföring, PR och IR. Cision ger dig tipsen!

 • Produkter och tjänster

  Läs mer om hur Cision kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete med PR, IR- och corp comms och hur du kan nå ut till rätt mottagare.

 • Nyhetsbrev inom kommunikation

  Få tips och inspiration kring hur du bäst arbetar med din kommunikation genom våra nyhetsbrev!

About Oskar Larsson

Arbetar som Digital redaktör på Cision Scandinavia och ansvarar för mycket av innehållsproduktionen här på bloggen. Du kan nå mig på: oskar.larsson@cision.com