sep. 26, 2016 / in Sverige Blogg / by Ulrika Peyron

Thule Group AB är i år nominerade till Svenska Publishing Priset i kategorin Årsredovisningar Börsbolag. Vi tog kontakt med Fredrik Erlandsson, kommunikationsdirektör och IR-chef på Thule Group, för att ta reda på hur de tänker kring Investor Relations. Hur fungerar egentligen IR-arbetet i ett bolag som gör produkter för sport- och fritidsbranschen?

 1. Hej Fredrik! Du har lång erfarenhet av kommunikations- och IR-arbete från olika typer av branscher. Kan du lite kort beskriva utmaningarna i IR-arbetet i sport- och fritidsbranschen jämfört med IR-arbete i andra branscher?
  Sport- och fritidsbranschen är ju en bransch som många människor har en positiv relation till. Man sportar ofta själv och man är aktiv med familj och vänner på fritiden. Att produkterna är tydligt synliga när de används och att de säljs i detaljhandeln gör ju dessutom att vi för många är synliga i vardagen och därmed i medvetandet för en stor grupp konsumenter och investerare. Detta, i kombination med det faktum att varumärket Thule är välkänt i de 140 länder vi säljer produkter i, gör att de flesta av våra IR-kontakter har en i grunden positiv och nyfiken inställning till oss som företag. De vet vem vi är och vad vi gör. Man kan tidigt i diskussionen prata om mer företagsspecifika frågor, styrkor, utmaningar och om våra produkter.

 2. Vilka målgrupper kommunicerar ni med och hur når ni dem på bästa sätt?
  Befintliga och möjliga framtida aktieägare, såväl som de analytiker och finanshus som på olika sätt följer oss är givetvis vår främsta målgrupp i IR-arbetet. Vår webb fungerar som ett nav för publik information och kompletteras med personliga kontakter och löpande samtal.

 3. Hemsidan är en viktig del i kommunikationen av finansiell information. Vad tycker du ska finnas med på hemsidan? Vad letar du efter när du själv söker information om ett bolag på en hemsida?
  Vi är måna om att vara så begripliga som möjligt. Thule Groups hemsida ska vara en plats där besökaren lätt kan hitta all vår publika finansiella information såväl som dokumentation runt bolagsstyrning, aktieägare etc. Men besökaren ska också lätt få en bild av oss som företag. Vem vi är, vad vi gör, grundläggande värderingar etc, samt det ska vara lätt att komma i kontakt med oss om man har frågor utöver det som finns på webben.
  Detta gör tillsammans att vi medvetet har en hemsida för koncernen som är koncentrerad på det mest väsentliga, där det är lätt och snabbt att hitta material, den är visuellt tilltalande och den är lika enkel att nå från din laptop som från mobilen.Jag gillar enkelhet. Ibland känner jag att man komplicerar det uppenbara lite för mycket, man gör det för detaljerat så att man inte ser skogen för alla träden. Då blir det mycket svårare för besökaren att navigera till den information han eller hon söker och man blir trött på sidan.
  Våra varumärken Thule och Case Logic har egna hemsidor för kommunikation med våra konsumenter.

 4. Sociala medier ses ibland som en outnyttjad potential för bolag som vill eller är noterade. Vilken roll spelar de sociala kanalerna i ert IR-arbete?
  Vi arbetar i princip inte alls med sociala medier när det handlar om det rena IR-arbetet. Här förlitar vi oss på traditionella kanaler och distribution. Hittills har detta varit framgångsrikt.

 5. Idag ställs allt högre krav på transparens och företagen måste öppet kommunicera om sin verksamhet för att skapa förtroende hos intressenter och målgrupper. En viktig kommunikationskanal för att förmedla detta är årsredovisningen. Hur ser du på årsredovisningens roll i Thules IR-arbete? Vad väljer ni att lyfta fram?
  Jag gillar årsredovisningar. Det är ju i många stycken ett historiskt dokument som summerar det arbete som skett i ett företag. Men en bra årsredovisning ger också en tydlig känsla för företaget från ett mer generellt perspektiv. Det är ju också, som namnet antyder, ett bokslut över årets arbete. Man tvingas sätta på pränt det som hänt inom företaget, sina åsikter och ambitioner inom olika områden.

  På Thule Group är vi en liten grupp som arbetar intensivt med årsredovisningen under ledning av vår koncernchef som själv är väldigt involverad. Vi tar fram mycket material själv, men tar hjälp av byrån Sthlmkom för att dels förpacka det tilltalande och begripligt, men också för att få en bättre känsla för vilka trender och fokus som kommer och går inom området.
  Vi vill inte vara extremt nydanande och knepigt kreativa med nya indelningar, benämningar etc. De flesta är vanemänniskor, man ska känna igen sig och det ska vara lätt för läsaren att hitta det man söker. Då ska man inte göra om och göra helt nytt hela tiden.
  Innehållsmässigt har vi samma tänk som när det gäller koncernens hemsida. Det ska vara enkelt, koncist, konkret, tilltalande och begripligt.

  Som kuriosa kan jag nämna att vår senaste årsredovisning (2015) är nominerad till Svenska Publishing Priset i kategorin Årsredovisningar Börsbolag. Det är vi stolta för!

Tags : Intervjuer

Most Recent Posts

Cision Blogs Topics

 • Best Practices

  Få de senaste uppdateringarna och best practice inom PR, kommunikation och marknadsföring.

 • Tips och trix

  Läs artiklar och få inspiration på hur du förbättrar dina kommunikations-insatser inom digital synlighet, marknadsföring, PR och IR. Cision ger dig tipsen!

 • Produkter och tjänster

  Läs mer om hur Cision kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete med PR, IR- och corp comms och hur du kan nå ut till rätt mottagare.

 • Nyhetsbrev inom kommunikation

  Få tips och inspiration kring hur du bäst arbetar med din kommunikation genom våra nyhetsbrev!

About Ulrika Peyron

Jag jobbar som Content Marketing Manager för Cision i Norden. Här på bloggen får du tips och inspiration kring saker som rör kommunikation, PR och Investor Relations. Du hittar också information om våra samarbeten, events och annat som händer hos oss på Cision.