jan. 20, 2016 / in Sverige Blogg / by Ulrika Peyron

Hur fungerar IR-arbetet i online gambling-branschen? Inga Lundberg är Head of Investor Relations och Media Relations på Unibet Group, ett av Europas största bolag i online gambling-industrin och har lång erfarenhet av IR-arbete. Vi fick ställa några frågor till henne.  

Du har lång erfarenhet av IR-arbete från olika typer av branscher. Hur skiljer sig IR-arbetet i ett spelbolag åt jämfört med IR-arbete i andra bolag?
- Egentligen ingen skillnad. Regelverket för informationsspridning är detsamma. Det som skiljer oss är möjligen att vi är föremål för en rad juridiska begränsningar och bestämmelser på de marknader där vi verkar. Unibet Group bedriver en komplex verksamhet i flera jurisdiktioner och är föremål för en rad olika nationella lagar och regelefterlevnadsprocedurer. Därför lägger vi mycket tid på att förklara regelverk och förändringar i nationell och EU-lagstiftning.

Unibet är ett internationellt bolag, noterat på NASDAQ Stockholms Large Cap-lista, men med kontor i flera länder. Du sitter själv i London. Hur fungerar ert IR-arbete i praktiken?  Vilka utmaningar medför det att agera på flera marknader samtidigt?
- London är en bra utgångspunkt. Det är nära både till Stockholm och till andra städer i Europa. Jag reser runt regelbundet till alla våra kontor runtom i Europa och Australien för att följa verksamheten. Då passar jag också på att träffa investerare och analytiker. Dessutom har vi ofta besök i London både av London-baserade investerare och analytiker och av internationella besökare. Med modern kommunikationsteknik är det lätt att ha kontakt med hela världen. Det är egentligen bara tidszonerna som kan vara en begränsning. Webmöten med Australien blir tidigt på morgonen och USA oftast på eftermiddagarna.

Inga Lundberg

Vilket är ditt tips till andra bolag som vill ge sig ut internationellt? Finns det något recept på lyckad finansiell kommunikation som når utanför landsgränserna?

- Svenska och svenskrelaterade bolag noterade på Nasdaq Stockholm har generellt ett gott rykte bland investerare. Det är oftast ordning och reda i bolagen och systemet med oberoende styrelser skapar också ett stort förtroende. Kommunikation på engelska och användandet av smidiga, snabba informationskanaler som tex Cision är en bra start på en internationell lansering.

Unibet är verksamt online. Vad betyder det för hur ni kommunicerar med intressenter? Vilken roll spelar sociala medier?
- Vi är ju ett digitalt underhållningsbolag som tävlar med andra digitala underhållningsbolag (HBO, Netflix, Spotify m fl) om kundernas tid & uppmärksamhet i de digitala kanalerna. Därför är sociala medier en viktig kanal. Vi har ca 100 medarbetare som kommunicerar via sociala medier med våra över 10 miljoner kunder på 21 olika språk. Årets höjdpunkter kommer att bli fotbolls-EM & OS.

Vilka trender ser du i hur börsbolagen kommunicerar med kapitalmarknaden idag?
- Den tydligaste trenden är att man prioriterar större event där bolagen kan träffa flera investerare samma dag och investerarna kan träffa många bolag. Det är tidseffektivt och sparar mycket resande.

Most Recent Posts

Cision Blogs Topics

 • Best Practices

  Få de senaste uppdateringarna och best practice inom PR, kommunikation och marknadsföring.

 • Tips och trix

  Läs artiklar och få inspiration på hur du förbättrar dina kommunikations-insatser inom digital synlighet, marknadsföring, PR och IR. Cision ger dig tipsen!

 • Produkter och tjänster

  Läs mer om hur Cision kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete med PR, IR- och corp comms och hur du kan nå ut till rätt mottagare.

 • Nyhetsbrev inom kommunikation

  Få tips och inspiration kring hur du bäst arbetar med din kommunikation genom våra nyhetsbrev!

About Ulrika Peyron

Jag jobbar som Content Marketing Manager för Cision i Norden. Här på bloggen får du tips och inspiration kring saker som rör kommunikation, PR och Investor Relations. Du hittar också information om våra samarbeten, events och annat som händer hos oss på Cision.