Journalister och kommunikatörer- Sveriges sämsta kärleksrelation?

Cisions journalist- och kommunikatörsundersökning. Om relationen mellan journalister och kommunikatörer vore en kärleksrelation, hur skulle den då se ut? I årets upplaga av Cisions journalist- och kommunikatörsundersökning står det klart att kommunikatörerna är långt mer förälskade i journalisterna än vice versa.

Av journalisterna är det endast 18 % som upplever kontakten med kommunikatörer som positiv, medan hela 52 % av kommunikatörerna ser relationen på samma sätt. Kommunikatörerna tycker att det finns en ömsesidig respekt, medan journalisterna verkar känna att kommunikatörerna inte fokuserar på rätt saker när de skickar nyheter till dem.

Journalisterna tycker att det viktigaste i en nyhet är kontaktuppgifterna (62 %), medan kommunikatörerna lägger minst tid på just det. Flera journalister menar att kontaktuppgifterna i pressmeddelanden ofta går till någon som antingen inte vet att han eller hon står som kontaktperson, eller som inte är anträffbar när journalisten försöker nå dem. Både kommunikatörer och journalister är däremot överens om att både rubrik och ingress är viktiga.

Förutom att belysa relationen mellan journalister- och kommunikatörer, ger årets undersökning svar på frågor som rör kommunikatörers vardag och deras yrkesroll. Den ger bland annat svar på vilka digitala kanaler kommunikatörerna satsar mest på under 2016 och hur de kommer att arbeta med produktion av innehåll framöver.

Ladda ner årets undersökning (kostnadsfritt)

About Ulrika Peyron

Jag jobbar som Content Marketing Manager för Cision i Norden. Här på bloggen får du tips och inspiration kring saker som rör kommunikation, PR och Investor Relations. Du hittar också information om våra samarbeten, events och annat som händer hos oss på Cision.

Cision Blog

 • Communications Best Practices

  Get the latest updates on PR, communications and marketing best practices.

 • Cision Product News

  Keep up with everything Cision. Check here for the most current product news.

 • Executive Insights

  Thought leadership and communications strategy for the C-suite written by the C-suite.

 • Media Blog

  A blog for and about the media featuring trends, tips, tools, media moves and more.