Så satsar företagen på Influencer Marketing

Det amerikanska företaget TapInfluence har gjort en studie bland både företag och digitala "influencers" om satsningen på Influencer Marketing. Man har bland annat tittat på vikten av socialt kapital, varför och hur det satsas på Influencer Marketing och hur man ser på utvecklingen av konceptet. I rapporten The Influencer Marketing Manifesto presenterar de sina resultat. 

Influencer marketing handlar om relationsbyggande med digitala nyckelpersoner som kan gynna det egna varumärket tack vare deras nätverk och förmåga att inspirera och påverka andra. Det är lätt att få uppfattningen att en "influencer" måste vara en kändis, men så behöver det inte alls vara. En digital influencer kan vara vem som helst som påverkar eller inspirerar andra till att tycka, tänka eller agera på ett visst sätt. Det kan t.ex. vara en person man ser upp till och känner förtroende för inom ett specifikt kunskapsområde och som lyckas engagera många i sina sociala nätverk.

Här är några siffror från undersökningen: 

71% av de svarande marknadsförarna tror att fortlöpande ambassadörsskap är det mest effektiva sättet att utöva Influencer Marketing på. Influernarna själva menar att den vanligaste förfrågan de får från varumärken handlar om sponsrat innehåll.
54% av marknadsförarna menar att avsaknad av en specifik budget sätter käppar i hjulet för arbete med Influencer Marketing.
74% av varumärkena jobbar direkt med influencers (eller deras managers). 21 % av dem uppger att de arbetar med externa byråer som sköter deras Influencer Marketing-program.

För mer siffror och djupare insikter, läs här eller ladda ner The Influencer Marketing Manifesto.

I vår journalist- och kommunikatörsundersökning 2016 finns svensk data om arbetet med influencers. Ladda ner den kostnadsfritt (del I - A true love story? Relationen mellan journalister och kommunikatörer)

Tags : PR-tips

About Ulrika Peyron

Jag jobbar som Content Marketing Manager för Cision i Norden. Här på bloggen får du tips och inspiration kring saker som rör kommunikation, PR och Investor Relations. Du hittar också information om våra samarbeten, events och annat som händer hos oss på Cision.

Cision Blog

 • Communications Best Practices

  Get the latest updates on PR, communications and marketing best practices.

 • Cision Product News

  Keep up with everything Cision. Check here for the most current product news.

 • Executive Insights

  Thought leadership and communications strategy for the C-suite written by the C-suite.

 • Media Blog

  A blog for and about the media featuring trends, tips, tools, media moves and more.