okt. 21, 2016 / in Sverige Blogg / by Ulrika Peyron

Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag inriktade på kommersiella byggnader. Hur arbetar man med Investor Relations i fastighetsbranschen? Vi bad Malin Engelbrecht, kommunikationschef på Castellum, svara på några frågor.

Hej Malin! Du har väldigt lång erfarenhet av IR-arbete på Castellum. Vilka tycker du är de största utmaningarna med Investor Relations i fastighetsbranschen?
- Fastighetsbranschen är transparent och Castellum är en långsiktig aktör. Det här gör att mycket av IR-arbetet ofta kan planeras och förberedas och att intressenterna själva kan göra bedömningar av bolagen tack vare transparent redovisning. Samtidigt måste vi, liksom andra, vara uppmärksamma på förändringar i vår omvärld, och se till att vi till exempel är lättillgängliga.

Engelbrecht300

Vilka målgrupper kommunicerar ni med och hur når ni dem på bästa sätt?
- Viktiga målgrupper är våra aktieägare, analytiker och finansiärer - de når vi på olika sätt. Hemsidan är navet och ger tillsammans med pressmeddelanden och rapporter en övergripande beskrivning av bolaget och löpande uppdatering av viktiga händelser. För att ge en djupare beskrivning och bygga relationer är personliga möten viktiga, såväl i Sverige som utomlands. Eftersom Castellum har ca 50% utländskt ägande  möter bolagsledningen regelbundet utländska ägare och investerare. Kapitalmarknadsdagar är också ett bra sätt att nå våra intressenter.

Vi arrangerar dessutom Aktiesparträffar där vi möter våra aktieägare på de orter där vi äger fastigheter för att både berätta om aktien och verksamheten.

Hemsidan är en viktig del för att kommunicera finansiell information. Vad tycker du ska finnas med på den? Va letar du själv efter om du söker finansiell information?
- På hemsidan söker jag oftast efter finansiella rapporter och pressmeddelanden. Information i excel-format är bra för djupare analyser. Hemsidan är också viktig för att intressera nya medarbetare och kunder. Därför är det angeläget att den både brett och djupt förmedlar bolagets verksamhet.

Sociala medier ses ibland som en outnyttjad potential för bolag som vill eller är noterade. Vilken roll spelar de sociala kanalerna i ert IR-arbete?
- Sociala medier spelar ingen betydande roll i vår IR-kommunikation idag. Vi lägger ut pressmeddelanden och rapporter på LinkedIn idag. Kanalen spelar en större roll när det gäller marknadsföring av till exempel projekt.

En viktig kommunikationskanal för att leva upp till samhällets ökande krav på öppenhet och transparens är årsredovisningen. Hur ser du på årsredovisningens roll i Castellums IR-arbete? Vad väljer ni att lyfta fram i er årsredovisning?
- Årsredovisningen fungerar mer som ett uppslagsverk för den som vill fördjupa sig i Castellums verksamhet och läsa mer om exempelvis investeringar, risk och finansiering. Castellum har som målsättning att ge en transparent redovisning så att läsaren själv kan göra en bedömning av verksamheten och hur den kommer att utvecklas. Eftersom bokslutskommunikén publiceras innan årsredovisningen erbjuder inte årsredovisningen någon ny information, snarare som sagt fördjupande. Årsredovisningen är en viktig kanal för beskrivningen av hållbarhetsarbetet.

Vi ser hemsidan som den primära kanalen för beskrivningen av Castellum och det är också på hemsidan som information finns som fördjupar det som beskrivs i årsredovisningen.

Slutligen, vilka trender ser du i hur börsbolagen kommunicerar med kapitalmarknaden idag?
- Det är viktigt att informationen är tydlig, transparent och framförallt lättillgänglig. Det innebär att den behöver finnas digitalt. Men för att bygga relationer är det personliga mötet fortsatt centralt.

Bild: Castellum

 

Tags : Intervjuer

Most Recent Posts

Cision Blogs Topics

 • Best Practices

  Få de senaste uppdateringarna och best practice inom PR, kommunikation och marknadsföring.

 • Tips och trix

  Läs artiklar och få inspiration på hur du förbättrar dina kommunikations-insatser inom digital synlighet, marknadsföring, PR och IR. Cision ger dig tipsen!

 • Produkter och tjänster

  Läs mer om hur Cision kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete med PR, IR- och corp comms och hur du kan nå ut till rätt mottagare.

 • Nyhetsbrev inom kommunikation

  Få tips och inspiration kring hur du bäst arbetar med din kommunikation genom våra nyhetsbrev!

About Ulrika Peyron

Jag jobbar som Content Marketing Manager för Cision i Norden. Här på bloggen får du tips och inspiration kring saker som rör kommunikation, PR och Investor Relations. Du hittar också information om våra samarbeten, events och annat som händer hos oss på Cision.