okt. 13, 2017 / in Sverige Blogg / by Oskar Larsson

Alla vet vad Wikipedia är men det är få som har koll på hur man ska bära sig åt för att redigera artiklar och lägga till ny information som får stå kvar. Ska företag och organisationer se sidan som en kommunikationskanal bland många andra eller finns det särskilda regler för uppslagsverket? Vi tog kontakt med Axel Pettersson från Wikimedia Sverige för att få reda på hur de vill att företag ska bära sig åt för att bidra till Wikipedia samtidigt som de kan göra nytta för sin egen verksamhet. 

Vad är Wikimedia Sverige, hur skiljer det sig från Wikipedia och hur samarbetar ni?

– Wikimedia Foundation startades som en stiftelse 2003 och är organisationen som äger varumärket Wikipedia, driver servrar och sköter det tekniska kring hela apparaten. Wikimedia Sverige är en ideell förening som gör roliga saker runt Wikipedia utan att för den sakens skull ha någon egentlig makt över vilka artiklar som ska finnas, vem som ska få skriva eller annat. Vi stöttar gemenskapen, utbildar skolor och andra organisationer i hur Wikipedia fungerar.

Kan du ge något exempel på vad det är Wikimedia Sverige gör rent konkret?

– En del av det stöd vi ger är att exempelvis låna ut kameror till folk som vill fotografera och bidra till Wikipedia, vi ordnar med pressackrediteringar och bistår finansiellt med resor och inträden till evenemang såsom Bokmässan, till exempel. I den svenskspråkiga gemenskapen är det ungefär 3 000 personer som gör en redigering varje månad, 800 som gör minst fem redigeringar i månaden och ungefär 100 som är mycket aktiva och gör fler än 100 redigeringar i månaden.

Varför borde företag investera tid och resurser i att bidra till Wikipedia och finnas där?

– För att Wikipedia har blivit det uppslagsverk som folk besöker när de undrar över någonting. Det finns väldigt mycket information på internet men på Wikipedia finns det en aktiv grupp volontärer som sållar ut vad som är relevant, neutralt och värdigt en encyklopedi. Man får inte bara de negativa kundrecensionerna av ett företag eller en produkt och inte heller bara företagets egna säljbroschyrer. Man får den neutrala och, i den bästa av världar, relevanta informationen om en produkt, ett företag eller en företeelse.

Googles algoritmer gillar dessutom Wikipedia så till den grad att den sidan ofta hamnar högst upp på sökträffarna vilket gör att många läser sidan. Utöver det inhämtar Google numera även informationen och visar upp den direkt på Google i söksidan. Det är bra att se till att informationen är uppdaterad både på Wikipedia och i Wikidata för att informationen hämtas därifrån till faktarutan som kommer direkt på söksidan på Google.

Hur ser ni på skillnaden mellan neutral information och information som framhäver ett företag men noga beläggs med källor?

– Neutraliteten är att inte bara lyfta fram det positiva. Ett företag som av olika ekonomiska anledningar flyttar huvudkontoret eller säljer av en avdelning framställer det som positivt kan i själva verket vara ett fragment av hela sanningen. På Wikipedia ska det finnas plats för båda sidorna, om det berodde på en misslyckad affär skall det tas med i artikeln för att ge balans. Samtidigt, om en händelse till 95 % är positiv ska inte det negativa ta upp huvuddelen av artikeln, är det bara en parentes i företagets historia ska det också vara en liten parentes på Wikipedia.

Det ska inte vara neutralt 50/50 utan det ska vara neutralt så att det speglar händelseförloppet.

Vilka är de vanliga felen företag begår när de kommunicerar på Wikipedia?

 • Hit and run. Man skriver en text, lämnar den och går sedan hem för dagen utan att efteråt hålla koll på den. Man har inte satt sig in i förväg i hur neutraliteten fungerar och vilka källor som passar på Wikipedia. När all text sedan tas bort förstår man inte varför eftersom man inte är insatt i vilka kriterier texten bedöms efter.
 • Ta bort information. Att försöka ta bort källbelagd, relevant information. Om det står om något man inte vill ska stå med i artikeln om företaget tror många att man bara kan gå in och ta bort den. Problemet är att det återställs direkt om det bedöms som källbelagt och relevant.
 • Förklädd annonsplats. De försöker använda det som en produktkatalog eller reklambroschyr för sitt eget företag där de inte har förstått neutraliteten och vilken detaljnivå som krävs. De försöker lista alla sina produkter när det egentligen bara är företaget som är relevant i artikeln, inte produkterna.

Vilken typ av konto ska företag använda när de uppdaterar information på Wikipedia?

– Den vanligaste är att företagsinformation uppdateras av oinloggade användare. När de har kommit fram till att det är dumt att göra det oinloggat brukar de skapa ett konto i företagets namn men rekommendationen är att ha personliga konton som på ett klart och tydligt sätt berättar vem man är, vad man har för anknytning till företaget och varför man gör detta. Detta för att visa transparens och göra eventuella intressekonflikter tydliga.

Finns det några företag eller organisationer som föregår med gott exempel på Wikipedia?

– Vi arbetar mycket med museer och Livrustkammaren har gjort ett bra jobb med att vara tydliga med var de jobbar, de skriver inte i artikeln om Livrustkammaren utan mer på händelser som är relevanta för museet och bidrar med sin ämneskunskap. Vi har dessutom gjort en del samarbeten med företag, Bonniers har exempelvis bidragit med bildmaterial på några av deras författare. I artiklarna om de författarna finns det numera jättebra bilder att tillgå.

Hur ska man som företag gå tillväga om de vill lära sig mer om hur de ska agera rätt på Wikipedia?

– Dels finns det information om en nybörjarkurs i vänstermenyn under pusselgloben på Wikipedia, man kan även gå in på Wikifika.se som leder till den sida där alla Wikiträffar listas och kan man leta upp ett evenemang som passar en.

Har du några tips på hur företag bör gå tillväga för att göra sig själva nöjda samtidigt som de följer Wikipedias regler?

 • Börja smått. Börja med de rena konkreta faktauppgifterna i artikeln. Se till att det är rätt VD som står angiven och att siffrorna är uppdaterade. Innan man gör något man hoppas ska få genomslag kan det vara bra att putsa på artikeln, se till att den är uppdaterad med den senaste informationen.
 • Lägg till källor på de uppgifter som redan står angivna. Använd de källor du har för att styrka och komplettera informationen dels på din egen sida men även på kunskapsområdet du är verksam inom.
 • Skapa ett användarkonto så att det syns vem du är och varför du gör det.
 • Lägg till bilder som visar mer om ditt företag, det kan handla om dina produkter även om du inte ska skriva dit pris och annat som inte hör hemma på Wikipedia. Att det är bra produktbilder som är professionella är däremot guld värt, speciellt om det är sådant som är svårt för volontärer eller privatpersoner att få tillgång till. Filmer på tillverkningsprocesser eller bilder på hur verksamheten ser ut är jättevärdefullt eftersom det bara är företaget som kan bidra med det.
 • Diskutera på diskussionssidan och säg att ”den här uppgiften som står i artikeln är inte helt neutral utan den är vinklad åt den ena eller andra hållet.” Länka då till källor som skulle kunna få sidan att bli mer neutral.

Blir tipsen annorlunda när det handlar om den offentliga sektorn, hur ser samarbetet ut med olika kommuner?

– Det ser olika ut bland olika kommuner men att som kommun eller organisation släppa öppna data är otroligt värdefullt för Wikipedia, det kan handla om folkmängd, hur många skolor som finns, vilka fritidsområden som är tillgängliga, budgetuppgifter et cetera. Det bidrar till den större frikunskapsvärlden utöver Wikipedia också.

Vad vill ni på Wikimedia se för engagemang från företag?

Eftersom det är så få som bidrar till Wikipedia vill vi att många fler ska vara med. Det börjar bli så stort att det behövs fler som uppdaterar och skriver in nya uppgifter. Där kan företag hjälpa till med de konkreta små faktaändringarna som de har bäst koll på; när det tillträder en ny chef, när man öppnar ett nytt varuhus eller något liknande. Vi vill definitivt att de ska vara en del av Wikipediarörelsen men vi vill inte att de ska se det som en marknadsföringskanal de själva styr över.

De måste vara medvetna om att det har blivit så som det är idag för att andra har gjort det, det företagen gör kommer att förändras av andra och andra kommer att uppdatera informationen. Detta är inte företagets privata kanal, här spelar de på andras villkor och de måste därför först sätta sig in i vad de kan göra och vara beredda på att det inte fungerar såsom de är vana att kommunicera. ”Artikeln om vårt företag är vår artikel”  är det många som säger men så är det inte. Det är en Wikipediaartikel där alla kan bidra, såväl företag och konkurrenter som privatpersoner och sakkunniga.

Streisandeffekten finns också att ta hänsyn till. Om man försöker förändra något kommer fler att uppmärksamma artikeln och det kan slå tillbaka. Om man tar bort och städar ut någonting kan det få motsatt effekt. Vill det sig illa nappar Dagens Industri och rapporterar om att företag X försökte städa bort information.

När det händer något om ett företag, om ett pressmeddelande exempelvis blir viralt, då kommer det att märkas på Wikipedia. Statistiken för hur många gånger artiklar blir lästa är öppen och tillgänglig, det är lätt att se det genomslag ett PM har på en Wikipedia-artikel eftersom man kan se korrelationen mellan ett utskick på en torsdag och en peak på Wikipediasidan samma dag. Här är verktyget där du hittar statistik för din Wikipediasida och dessutom kan välja en eller flera artiklar, olika intervall och olika språk.

 

Vill du lära dig mer om hur du ska skriva på Wikipedia? Tisdag 17/10 håller Wikimedia en skrivstuga om internethistoria tillsammans med Internetmuseum hos IIS, och onsdag 18/10 hålls en Wikipub på Restaurang Blekholmen. Läs mer om evenemang i Stockholm och Göteborg här.

 

Photo by Jon Tyson on Unsplash

Bild: By Jan Ainali - Own work, CC BY-SA 4.0, Link

Tags : Intervjuer

Most Recent Posts

Cision Blogs Topics

 • Best Practices

  Få de senaste uppdateringarna och best practice inom PR, kommunikation och marknadsföring.

 • Tips och trix

  Läs artiklar och få inspiration på hur du förbättrar dina kommunikations-insatser inom digital synlighet, marknadsföring, PR och IR. Cision ger dig tipsen!

 • Produkter och tjänster

  Läs mer om hur Cision kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete med PR, IR- och corp comms och hur du kan nå ut till rätt mottagare.

 • Nyhetsbrev inom kommunikation

  Få tips och inspiration kring hur du bäst arbetar med din kommunikation genom våra nyhetsbrev!

About Oskar Larsson

Arbetar som Digital redaktör på Cision Scandinavia och ansvarar för mycket av innehållsproduktionen här på bloggen. Du kan nå mig på: oskar.larsson@cision.com