Hammer & Hanborg har nyligen släppt rapporten "Framtidens kommunikation & marknadsföring – Industri 4.0 & Industri 5.0". Den undersöker bland annat hur AI tillsammans med mänsklig kreativitet kommer att forma kommunikationens framtid – från den växande vikten av kreativitet i en värld präglad av AI-språkmodeller, till de nya kompetenserna som framtidens kommunikatörer och marknadsförare bör besitta. Den belyser också de yrkesroller som kommer att blomstra i skuggan av teknologin, samtidigt som den tar upp kritiska röster som uppmanar till eftertanke och etisk övervägning i AI:s hastiga utveckling. Vi har givetvis läst och här kommer några key takeaways från rapporten:

 

Kreativitet nyckelkoponent i framtidens kommunikation

Kreativitet har länge diskuterats inom marknadsföring och kommunikation, men nu blir det allt viktigare. Gränserna mellan strategisk och kreativ kommunikation suddas ut och det ökande behovet av kreativitet är kopplat till att skapa en mer mänsklig touch i kommunikationen som kontrast till den ökande användningen av generativ AI och dess språkmodeller.

Det kommer alltså att bli viktigare att kunna föreslå något okänt och värdefullt istället för att, som AI:s språkmodeller, identifiera det mest sannolika. Storytelling spelar en central roll i strategisk kommunikation, marknadsföring och journalistik, och dess betydelse kommer att öka framöver för att särskilja mänsklig kreativitet från maskinerna.

I framtiden kan förmågan att hantera det oväntade komma att betraktas som en del av kreativ talang inom marknadsföring och kommunikation.

Tillföra nya kompetenser 

Framtida kommunikatörer och marknadsförare behöver utveckla en interdisciplinär kompetensprofil, det vill säga lära sig kombinera sin expertis inom kommunikation/marknadsföring med ett annat område för att förbli relevant.

Kommunikation för att locka talang till en organisation blir allt mer avgörande. Att framhäva arbetsförhållandena, ledarskapet och karriärmöjligheterna blir en värdefull kommunikativ resurs. Begrepp som "employer branding" och "employer engagement" kommer att öka i betydelse i detta sammanhang.

Experience design, det vill säga skapandet av nya användarupplevelser, blir allt mer betydelsefullt för att bygga levande relationer med kunder och användare. Detta kräver interdisciplinära kommunikationsteam.

Bild: Hammer & Hanborg: Framtidens kommunikation & marknadsföring – Industri 4.0 & Industri 5.0
 

Yrken för framtiden

I en alltmer digital kontext kommer AI att bli ett värdefullt verktyg för kommunikatörer som nu kan skapa bilder, filmer och kampanjkoncept med enkla kommandon. AI-språkmodeller kan användas för att hantera olika kommunikationsprocesser, inklusive målgruppsanpassade budskap och textanalys i sociala medier.

För att framgångsrikt kommunicera i sociala medier krävs teknisk förståelse och förmåga att strategiskt hantera algoritmstyrda medier. SEO-rollen kan utvecklas i riktning mot data science och hantering av algoritmer.

Framtiden för kommunikationsarbete ser snabbare och mer produktiv ut med hjälp av AI-verktyg, där en kampanj som tidigare tog en månad att utveckla kan reduceras till 2-3 dagar år 2030.

Det finns nya och varierade roller inom kommunikation och marknadsföring, inklusive data scientists, SEO-strateger, digitala kommunikationsspecialister och sociala medieexperter. Roller som är inriktade på att implementera och kontrollera AI kommer att öka i betydelse.

Kommunikationsroller som fokuserar på kundupplevelser och kundrelationer ligger högt på listan över viktiga roller. Marknadsförings- och kommunikationsroller på mellanchefsnivå, marknadsanalys och insiktsarbete anses vara i större riskzonen för att bli ersatta av maskiner.

Å andra sidan är roller som kräver högre nivåer av kreativitet och strategiskt tänkande, såsom kommunikationsrådgivning, sociala medier, design och SEO, mindre sannolikt att ersättas av AI. Roller högre upp i hierarkin, som experter och direktörer, har också mindre risk att bli ersatta av AI.

Här kan vi se alla roller AI och den teknologiska utvecklingen hotar och som riskerar hamna i farozonen: 

Graf: Hammer & Hanborg: Framtidens kommunikation & marknadsföring – Industri 4.0 & Industri 5.0
 

AI och kommunikation

Generativ AI har oändliga möjligheter inom kommunikation och marknadsföring, men det har även begränsningar, såsom konserverande och tillbakablickande tendenser samt möjliga bias.

Namnkunniga personer som Steve Wozniak, Elon Musk och Max Tegmark, menar att AI-utvecklingen bör pausas för att undvika hot mot mänskligheten.

Samtidigt är det en viktig fråga om vem som har rätten att göra etiska bedömningar om AI. Inom kommunikation är det ibland nödvändigt att ta smärre förluster för att uppnå större vinning, något som ChatGPT sannolikt inte kommer att föreslå. Det som anses som opassande, normbrytande eller oetiskt kommer uteslutas av utvecklarna.  

Våra reflektioner om framtiden:

I takt med att AI:s kapacitet växer, måste branschaktörer inom kommunikation och marknadsföring ge plats till de etiska aspekterna av denna teknologi. Även om maskinlärning kan skapa effektiva lösningar, innebär det också en risk med att avhumanisera.

Det är också viktigt att betona att medan AI kan förbättra vissa processer, kan den inte ersätta den mänskliga kreativiteten och intuitionen. Det unika mänskliga perspektivet kommer alltid att ha en plats inom kommunikation, oavsett teknologins framsteg.

Med teknologins snabba takt måste vi vara vaksamma, ansvarsfulla och kreativa när vi navigerar genom framtidens kommunikationslandskap.

Samtliga bilder är hämtade från rapporten Hammer & Hanborg: Framtidens kommunikation & marknadsföring – Industri 4.0 & Industri 5.0