AI sköljer som en våg över Sverige (och världen) och rapporten ”Svenskarna och Internet 2023” som nyligen släpptes av Internetstiftelsen har tagit pulsen på svenskarnas kännedom och attityder gentemot AI.  Vad tycker svenskarna om AI? Vet alla vad AI är? Hur många har testat?
 

ChatGPT är kanske det som de flesta förknippar med AI just nu, något Måns Jonasson resonerade kring när han gästade Cisions podcast Passison för kommunikation och presenterade höjdpunkter från årets rapport. ChatGPT har vuxit explosionsartat och när Svenskarna och Internet frågar om hur många som hört talas om ChatGPT är det en majoritet av svenskarna (63%) som svarar att det hört talas om det. Något fler män än kvinnor säger sig känna till ChatGPT. I åldersspannet 18-34 år svarar hela 92% att de känner till ChatGPT, något som ligger i linje med de generationernas tendens att snabbare omfamna nya företeelser online.

3 av 10 svenskar svarar att de har använt ett AI-verktyg och det överlägset mest populära verktyget är just ChatGPT som har använts av 25%. Om vi granskar åldersspannen mer ingående på frågan om man använt sig av ett AI-verktyg sticker 18-34 åringarna ut igen som den grupp som testat på. De yngre åldrarna har även testat i större utsträckning än de äldre. Om vi tittar på åldersspannet 35-49 åringarna svarar 70% att de inte använt sig av ett AI-verktyg. Det kanske även kan spegla en kunskapsnivå om vad AI är och hur och var det används. Inbyggd AI i exempelvis Google, Netflix eller Tiktok har nog de flesta av oss kommit i kontakt med utan att vi tänker på det eller vet att det finns i bakgrunden. Om man tittar på män och kvinnor oavsett ålder har något fler män än kvinnor testat ett AI-verktyg.

7 av 10 svenskar har enligt undersökningen använt sig av AI för privat bruk, 22%  har använt det för jobb och 8% för studier. Gissningsvis kommer dessa siffror ha vuxit markant till nästa års rapport. Inom kommunikationsbranschen är det allt fler som tar hjälp av AI för uppgifter som anses tidskrävande eller monotona och där AI kan vara mer effektiv än en människa. I skolans värld har man också stora utmaningar i hur man ska hantera AI-verktyg, räknas det som fusk när AI skriver din uppsats? Och hur ska man veta vem som egentligen skriver? Hur ska man i framtiden reglera exempelvis hemtentor och hemuppgifter?  

Foto: Kristina Alexanderson/Internetstiftelsen

Nära en tredjedel tror att AI kommer ha en negativ påverkan på framtiden

Svenskarna och Internet frågade ”Tror du överlag att AI kommer att ha en övervägande positiv eller övervägande negativ påverkan på framtiden?” och nästan en tredjedel tror att AI kommer ha en negativ påverkan på framtiden. En stor del ställer sig neutrala och 19% tror på en positiv påverkan. Fler män (27%) tror på en övervägande positiv påverkan, av kvinnorna är siffran 12%. Kommer AI göra det svårare att identifiera fake news eller kommer vi tappa kontrollen över vad AI kan och inte kan göra? Rädslan finns helt klart att AI dels ska ta över många av de jobb som finns idag men även påverka framtiden på ett negativt sätt.

Samtidigt som 19 % tror på en positiv påverkan från AI är det allra flest (36%) som tror att påverkan blir lika positivt som negativ. Sannolikt är det där vi står och det är vi som kollektiv som avgör vilken roll AI kommer ha i framtiden - för klart är att den kommer att spela en central roll.

 

Vi bad ChatGPT att framtidsspana om sig själv över kommande 5 år och här är svaret:

Under de kommande 5 åren kommer ChatGPT att bli mer integrerat i vardagen, inte bara som ett verktyg för informationssökning utan även för affärsrådgivning, kreativt innehåll och personlig assistans. Med teknologiska framsteg kommer dess förmåga att förstå och svara på kulturella och lokala nyanser att förbättras. Marknadsföring kommer att bli individualiserad, där ChatGPT kan generera skräddarsydda meddelanden i realtid. Denna AI-utveckling kan också leda till etiska överväganden kring datasekretess och mänsklig interaktion. Integrationen av ChatGPT i AR och VR kommer att erbjuda helt nya kommunikationssätt.

Vill du veta mer om svenskarnas attityder till - och användning av - AI? Ladda ned rapporten eller lyssna på vårt poddavsnitt!