Artificiell intelligens (AI) kan verka som ett spännande nytt inslag år 2023 tack vare framväxten av generativa verktyg som ChatGPT, men det är lätt att glömma bort att vi redan har levt med AI under en längre tid. Tidigare såg vi det främst inom science fiction-litteratur och Hollywoodfilmer – tänk på det framtida Los Angeles i filmen Her eller Tony Starks dator J.A.R.V.I.S. i Marvel-filmerna – men idag är AI en fast och produktiv del av vår vardag. 

 

Faktum är att det förmodligen finns på många fler ställen än du kanske inser: 

  • Maskininlärningsalgoritmer, metoden som AI-system använder för att svara på användarinmatning och utföra uppgifter, utgör grunden för smarta hem-teknologier som Amazons Alexa och Apples Siri-röstassistenter.  
  • Ansiktsigenkänningsfunktionen (FaceID) som du använder för att låsa upp din smartphone är också AI.  
  • Netflix rekommendationsmotor som föreslår vilken serie du ska se härnäst använder även den AI.  

All denna teknologi omkring oss drivs av artificiell intelligens, vilket snabbt genererar intelligenta resultat eftersom den har tränats på stora mängder data. 

Hur används AI inom kommunikationsvärlden idag? 

Det kommer förmodligen inte som någon överraskning att PR- och kommunikationsbranschen har använt AI i någon form under en längre tid, långt innan Chat GPT kom.

Exempelvis sentimentanalys som har funnits inom kommunikationsområdet i över ett decennium, bygger på natural language processing (NLP) och maskininlärning. Dessa två delområden inom AI används för att förstå tonaliteten som uttrycks i text och klassificera den som positiv, negativ eller neutral. 

Det bör dock understrykas att sentimentmodeller analyserar orden som människor använder för att uttrycka sina åsikter, men kan inte ta hänsyn till sammanhanget där orden används. Nya AI-drivna metoder har potential att utvecklas och få det där viktiga kontextelementet på plats. På Cision kallar vi detta "Stance", och du kan lära dig mer om det genom att titta på vårt webinar om AI och framtidens kommunikationsteam

Även om utvecklingen har gått snabbt är förmågan för en maskin att förstå mänskligt språk inte ny. Vad som gör det känns nytt är att kommunikationsbranschen i stor utsträckning är textbaserad – där framväxten av ChatGPT (som bygger på en stor språkmodell (LLM) för att interagera med människor på ett interaktivt sätt) har öppnat upp möjligheter för kommunikatörer att forma innehåll med AI som trovärdig kreativ partner.  

Antony Cousins, verkställande direktör för AI-strategi på Cision, menar att framstegen och antagandet av LLM:er år 2023 är :

"Ett teknologiskt språng jämförbart med framväxten av sociala medier eller själva internet". 

AI har länge haft potentialen att bli en värdefull tillgång till kommunikatören – och nu står vi inför ett paradigmskifte för branschen. Men trots alla framsteg är AI inte en universal lösning och inte heller en ersättning för mänskliga resurser. Den saknar äkta kreativitet och förmågan att förstå nyanser eller "läsa mellan raderna" som en människa skulle göra. 

Ett AI-baserat verktyg kan snabbt och exakt besvara den specifika fråga som ställs, men det är också begränsat av frågan eller "prompten". Ur den synvinkeln kan du se AI som en assistent eller medhjälpare som kan hjälpa till med tidskrävande rutinarbete så att du kan fokusera på de aktiviteter som är mest betydelsefulla för er verksamhet. 

AI:s inom kommunikationsbranshcen 

I grund och botten hjälper AI till att utföra mycket av det arbete som människor skulle göra, men med högre hastighet och i vissa fall sker det redan i verktygen du använder just nu. Med hjälp av AI och automatisering tar många av rutinuppgifterna för kommunikationsproffs nu betydligt mindre tid än tidigare. 

Här är fyra områden där AI kan hjälpa till att höja ribban: 

  1. Att analysera och förstå vad människor säger om ditt varumärke. Att förstå den emotionella tonen i en text och att följa den över flera kanaler som sociala medier, nyhetsartiklar eller pressmeddelanden är avgörande för kommunikationsteam. Som vi diskuterade tidigare handlar det om sentimentanalys, som använder Natural Language Processing (NLP) för att snabbt bearbeta denna information och leverera en bedömning.

  2. Att läsa artiklar för att förstå deras relevans. Och sedan filtrera och sortera dem innan de levereras till kunder är en process som AI kan slutföra snabbt. Tänk på det som att AI efterliknar mänskligt beteende och hjälper till att utföra en uppgift som normalt skulle betraktas som tråkig och tidskrävande.

  3. Att sålla igenom nyhetskällor. Skapa sammanfattningar av flera artiklar och generera sammanfattningar av konversationer i sociala medier och aktuella trender kan underlättas med hjälp av AI. Detta är särskilt användbart för kommunikationsteam som ska ta fram sammanställningar av sin mediebevakning.

  4. Att skapa innehåll. Att skapa en artikel, en bild för ett inlägg i sociala medier eller ett pressmeddelande, kan nu effektiviseras tack vare generativ AI. Genom att utnyttja teknik som ChatGPT och DALLE-2 kan kommunikations- och PR-team snabbt komma förbi den första, och ofta svåraste, tomma sidan för att hitta nya sätt att engagera sin målgrupp.

 

Den här är ett blogginlägg som initialt publicerades av våra brittiska kollegor. Du kan läsa det fullständiga blogginlägget på engelska här.