Att välja rätt lista över journalister kan vara avgörande för en framgångsrik PR-kampanj. Vad behöver du tänka på för att bygga den perfekta listan?

Oavsett hur starkt det strategiska tänkandet bakom en PR-kampanj är, ligger uppgiften att presentera den för din publik genom journalister och influencers. Det är de som ger kampanjen trovärdighet och auktoritet. En bra lista kommer ge dig mer synlighet och öka det positiva intrycket om din kampanj på nätet. Om listan däremot inte håller måttet kan kampanjen misslyckas och ge ett oönskat resultat eller i värsta fall ge upphov till negativa reaktioner som kan skada ditt varumärke.

Uppdaterade journalist- och medialistor

För att listorna ska vara aktuella gäller det att bygga upp bra listor från grunden för både journalister och influencers men även för medier. Sedan gäller det att hålla listorna uppdaterade och regelbundet söka efter topptalanger från stora inflytelserika medier till nischmarknader, alltså att hitta dem som har stort förtroende hos sin publik.

Målet är att ha en portfölj med journalister och influencers som alltid är aktuell.

Vad är utmaningen med att hitta rätt kontakter?

Det finns två huvudsakliga utmaningar. Den ena är att hitta rätt kontakter och integrera dem i kontaktlistan Den andra är att hålla sin lista uppdaterad så att den är redo att användas när rätt kampanj kommer.

När du bygger din lista från grunden krävs det tid till att söka i databasen och hitta kontakter och medier med rätt ämne. När grundjobbet är gjort och du har en bra genomarbetad lista blir uppdateringarna desto lättare.

Hur du matchar rätt journalist med rätt kampanj

För många PR-ansvariga kan det kännas som att gå in på fientligt territorium när de ska nå ut till journalister. E-mail och uppföljningar ignoreras, vilket är frustrerande för båda parter. Det är en kostnad för PR-teamet att jaga återvändsgränder och tidskrävande för journalister att gå igenom irrelevanta mail.

Till sitt försvar skulle många journalister hävda att deras dyrbara morgontimmar går till spillo när de sållar igenom dåligt riktade pitchar och pressmeddelande från PR-ansvariga.  Anledningarna kan vara många, så som:

  • Missförstår mottagarens roll i organisationen, t.ex. chefredaktör, journalist, redaktör osv.
  • Valt fel ämnesområde – inte gjort tillräckligt med research för att se vad mottagaren täcker för ämnesområden.
  • Saknar kännedom om vad mottagaren skrivit om tidigare.
  • Överskattar sin räckvidd och skickar alldeles för brett.
  • Lämnar ofullständig information eller utelämnar kontaktuppgifter.

1/3 av journalisterna tar emot över 50 olika nyhetsuppslag i veckan och för ett fåtal (9 %) kommer det fler än 150 uppslag veckovis1. Det vore för väl om dessa pitchar och nyhetsuppslag vore riktade, relevanta och redaktionellt gångbara. Men när denna insikt kombineras med det faktum att en förkrossande majoritet upplever att de allra flesta pitcharna de tar emot saknar relevans för dem och deras målgrupp blir det snabbt ett problem. 

Hur ska du tänka för att nå rätt och fånga journalisternas uppmärksamhet?

Pressmeddelandet är fortfarande det bästa sättet att få kontakt med journalister. 78 % av journalisterna säger att de föredrar att ta emot nyheter och pressmeddelanden från företag och andra organisationer1.

Dessutom letar de efter originella idéer till artiklar som engagerar deras egen publik. Ju mer statistik, citat, bilder eller intervjutillfällen du kan erbjuda i ditt första meddelande, desto större är sannolikheten att det plockas upp.

Att hitta rätt kontakter i databasen handlar lika mycket om att filtrera som att söka. Om du skriver in en nisch eller ett ämne i ett sökfält får du kanske hundratals namn som bevakar ämnet. Genom några enkla filtreringar i sökningen kan du skilja agnarna från vetet:

  • Senaste publicerade artiklar inom ämnet – var säker på att skicka till en mottagare som bevakar och skriver om ämnet
  • Influencer score – hur mycket engagerar artiklarna? Hur många delningar, kommentarer och likes etc. har de fått?

Det finns fortfarande gott om utrymme för "magkänsla”, men i det långa loppet går inget upp mot en solid strategi. Att hitta rätt journalist när det gäller kompetens och lämplighet för en kampanj kan inte belysas nog.

Det är där Cisions lösning kommer in och ger PR-ansvariga möjlighet att utföra smarta sökningar, nå ut till en genomarbetad lista och hålla koll på stigande (och fallande) stjärnor inom branschen.

➡️ Läs mer om vår helhetstäckande PR-lösning: Cision Communications Cloud

Källa:

1SOTM21