Du har väl inte missat vår nya PR-handbok som hjälper dig att lyckas med publicitet i Tyskland, Frankrike och Storbritannien?  Vi har tagit hjälp av tre erfarna PR-konsulter, var och en specialiserad på respektive marknad. Med deras insikter och expertis har vi skapat ”PR Handbook Western Europe”.

Dessa tre stora marknader är centrala för många internationella företag, och PR Handboken kan användas som en guide till hur man ska distribuera sina nyheter just här för att maximera sina chanser till synlighet.

För att få kunskap om det brittiska medielandskapet har vi tagit hjälp av Annabel Clementson som är Associate Director på den brittiska PR- och kommunikationsbyrån TFD. Hon hjälper startups och techbolag med B2B-kommunikation och medierelationer och har mångårig erfarenhet av det brittiska medieklimatet. Hon har bland annat arbetat i över tio år som PR-konsult inom underhållningsbranschen. 

En viktig del för att lyckas nå ut i Storbritannien är enligt Annabel välformulerade och engagerande pitchar. Det ska fånga journalisternas uppmärksamhet från första stund. Genom att öka kvaliteten på pitcharna och samtidigt leverera omfattande pressmaterial, förbättras chanserna att bli publicerade. Det handlar om att erbjuda ett paket som inte bara är informativt utan även engagerande och visuellt tilltalande.

Medielandskapet i Storbritannien är väldigt föränderligt, enligt Clementson. Pandemin har inneburit slutet för vissa medier medan nya former av medier har skapats. Tryckta tidningar har minskat, samtidigt som både regionala och nationella nätpublikationer ökar. PR-möjligheterna är fler än någonsin och sociala medier går för första gången om traditionella kanaler. Detta gäller särskilt bland tonåringar och är en av anledningarna till att icketraditionella kanaler är rätt väg att gå för att nå yngre målgrupper. Sammanfattningsvis är medielandskapet väldigt annorlunda nu jämfört med för ett par år sedan och det pågår en ständig förändring. Nyckeln för att nå ut är, som alltid, att skicka rätt pitch till rätt mottagare. 

Tre viktiga råd för ett framgångsrikt PR-arbete i Storbritannien: 

  • Researcha medialistan och journalisterna 
  • Se till att din pitch är skräddarsydd och personlig 
  • Undvik jargong och se till att allt pressmaterial är redo 

 

För att läsa mer om hur du når ut i Storbritannien (och även Tyskland och Frankrike) kan du ladda ner hela PR-handboken här. Du får en omfattande vägledning för att kunna navigera dig i dessa medielandskap. Genom att följa de råd och strategier som presenteras, i kombination med verktyg som Cisions mediedatabas, kan du som PR-expert säkerställa att dina nyheter når rätt målgrupp och ger önskat genomslag på de här viktiga marknaderna.