I 2022 års upplaga av European Communication Monitor, som undersöker den europeiska utvecklingen inom företagskommunikation och PR, har kommunikatörer från 43 olika länder deltagit. Här är några av de viktigaste insikterna från rapporten: 

 

📍 Mångfald, jämlikhet och inkludering formar publika samtal världen över men bara varannan kommunikatör i Europa följer de globala trenderna och diskussionerna inom detta fält.

📍 En empatisk ledarskapsstil bland kommunikationschefer har en signifikant positiv effekt på medarbetarnas engagemang och mentala hälsa.

📍 Väldigt få kommunikationsavdelningar är flitiga användare av CommTech för att digitalisera interna arbetsflöden och kommunikationsinitiativ – det största hindret för snabb transformering är organisationsspecifika strukturer och processer.

📍 Det är av olika skäl svårt att uppnå kvalitet vid köp av konsulttjänster inom kommunikation där ett flertal olika faktorer spelar in, bland annat bristen på övergripande standarder för såväl konsulter som kunder.

📍 Rapporten identifierar tydliga skillnader mellan länderna men även mellan företag och ideella organisationer.

Ta del av rapporten i sin helhet utan kostnad på  www.communicationmonitor.eu.

 

Lämna en recension