Hur arbetar Svenska Spel med hållbarhet för att motverka spelproblem och vilken roll spelar det svenska föreningslivet i kommunikationen? 

Vi tog kontakt med Lotta Örtnäs, presschef på Svenska Spel och bad henne berätta om kommunikationsstrategin, hur de utvärderar sin kommunikation och hur pandemin har påverkat deras arbete när inställda sportevenemang snabbt gav verksamheten nya förutsättningar.

Hej Lotta, kan du berätta lite om er kommunikationsstrategi? 

Som koncern har vi en bred målgrupp och en mängd olika varumärken inom våra tre affärsområden. På övergripande nivå är vår strategi att delta aktivt i alla publika samtal som rör Svenska Spels verksamhet och där synliggöra vårt positiva bidrag inom dessa områden.

 

Hur hanterar ni balansen mellan att öka varumärkeskännedom och samtidigt uppmärksamma de negativa konsekvenser spelande kan medföra? 

Vårt uppdrag är att erbjuda underhållande spel på ett ansvarsfullt sätt. För de allra flesta, cirka 98 procent av den vuxna befolkningen, är spel ett nöje. Men för att det ska vara till glädje för alla så arbetar vi för att motverka spelproblem och det är det viktigaste området i vårt hållbarhetsarbete. Ett aktuellt exempel är att vi nyligen lanserat Spelkoll som hjälper våra kunder att ha koll på sitt spelande. Spelkoll omfattar de verktyg som kunderna hittar när de loggar in, vår nya Spelkollsteknologi som håller koll på förändrat beteende i riskzonen för spelproblem, samt våra omsorgskommunikatörer som ringer kunderna vid indikationer på riskfyllt spelbeteende. Innan årsskiftet lanserade vi en stor kampanj för att uppmärksamma våra kunder på Spelkoll. Kampanjen visas i tv, online video, digitalt och i sociala medier. Det är ett av många exempel på hur vi jobbar för att våra kunder ska spela inom rimliga gränser.

 

Vilken roll spelar föreningslivet i er kommunikation? 

Svenska Spel är Sveriges största idrottssponsor och genom vårt sponsorskap är vi med och bidrar till utvecklingen av svensk idrott från gräsrot till elit. Så att stötta idrottens föreningsliv är en del av vårt samhällsengagemang och även en viktig del i vår kommunikation för att säkra att vi får effekt av vår sponsring. Vi ser idrotten som en inkluderande kraft i samhället och verkar för att idrott ska kunna utövas av alla och att alla ska ges samma förutsättningar att utvecklas. Ett exempel är initiativet ”Tillsammans för fler i rörelse” som vi driver tillsammans med Riksidrottsförbundet. Ett annat är Gräsroten där vi årligen bidrar med 42 miljoner kronor till ungdomsidrotten och föreningslivet och våra kunder bestämmer till vilka föreningar pengarna ska gå. Under 2020 har hundratusentals kunder bidragit till att fördela pengarna till 8 814 föreningar inom 72 idrotter.

 

Hur har ni förändrat ert kommunikationsarbete för att möta utmaningarna med pandemin?

Det vi har lärt oss är att situationen i Sverige och omvärlden kan förändras snabbt vilket ställer höga krav på flexibilitet. Vi behöver vara lyhörda och beredda på att snabbt anpassa oss till nya förutsättningar. Den största utmaningen var under våren 2020 när i princip alla matcher och idrottsevenemang stängde ner vilket gjorde att vi inte kunde erbjuda våra sportspel på det sätt vi brukar. Även vår sponsring påverkades. Tillfälligt fick vi ställa in och skjuta på planerade aktiviteter, men vi hittade snabbt bra sätt att ställa om och bland annat göra mer digitalt. Inom sponsring har vi till exempel tillsammans med Svenska Fotbollförbundet varit med vid välgörenhetsmatcher i eFotboll mellan landslagsspelarna Pontus Jansson och Emil Forsberg. Vi har satsat på e-cycling tillsammans med Svenska Cykelförbundet och SM i eHockey med Svenska Ishockeyförbundet. För att stötta våra partners inom idrotten i en svår tid har vi också tidigarelagt sponsringsutbetalningar till Elitfotboll Dam, Svenska Handbollförbundet, Svensk Elithandboll och vårt sponsringsinitiativ Gräsroten samt köpt fiktiva biljetter till Bandyfinalen. Vi lade också om våra planerade aktiviteter i Almedalen och sände digitala seminarier utspritt under året.

 

Hur utvärderar ni er kommunikation? Vilka parametrar tittar ni på? 

En viktig parameter för koncernen är image, det vill säga hur stor andel av svenskarna som är uttalat positiva till Svenska Spel. Vi är stolta och glada att den siffran stabilt ligger på över 50 procent vilket är i särklass högst i spelbranschen. Utöver det så utvärderar vi förstås på flera olika sätt, både på koncernnivå och nedbrutet på våra olika varumärken och affärsområden.

 

Vilken roll spelar Cision i ert kommunikationsarbete?

Vi använder CisionPoint för pressmeddelanden och det är ett viktigt verktyg för oss eftersom vi gör väldigt många pressutskick, både från koncern och våra affärsområden. Vi kommunicerar allt från finansiella rapporter och sponsringsinitiativ till miljonvinnare på våra spel. Inom nummerspel och lotter var det över 370 miljonvinnare under 2020 så det blir en hel del utskick. Det är viktigt för oss att ha kompletta och uppdaterade kontaktlistor vilket Cision kan erbjuda. Vi uppskattar också att systemet är driftsäkert och att det går snabbt och enkelt att få support.

 

Vill du veta mer om vad Cision kan göra för dig och ditt kommunikationsarbete? Här kan du boka en demo.