Ska du skicka ut en nyhetspitch i Sverige gäller nästan uteslutande e-post som kommunikationsväg. Hela 97 procent av journalisterna i vår undersökning ”State of the Media 2023” svarar att de föredrar att ta emot nyhetspitchar just via mail.

 

Journalister hanterar en stor mängd nyhetspitchar, enligt vår undersökning får ungefär var tredje journalist över 50 pitchar varje vecka. Varje vecka ägnar 89 procent av journalister upp till tre arbetstimmar åt att granska och sortera dessa förslag. Det i sig är tidskrävande och blir inte bättre av att endast en bråkdel av pitcharna är relevanta för dem. Hela 81 procent av respondenterna upplever att max en fjärdedel av pitcharna de tar emot är relevanta för deras arbete. 

Att skicka rätt pitch till rätt journalist kan alltså vara helt avgörande för att få sin synlighet för sin nyhet. Här listar vi 4 anledningar:

  1. Relevans: Journalister är väldigt selektiva när det gäller vilka nyheter de väljer att rapportera om. Rätt nyhet kan lätt bli fel nyhet om det går till fel journalist. Genom att skicka nyhetspitchar som är relevanta för en specifik journalist och deras nyhetsområde ökar du chanserna att de kommer att vara intresserade av ditt ämne – och därmed mer benägna att plocka upp det.
  2. Tidsaspekten: Tid och resurser är sällan något journalister har för mycket av. Om du kan erbjuda dem nyheter som redan passar in i deras bevakningsområde, slipper de göra omfattande research och anpassningar av ditt budskap. Detta gör det mer troligt att de kommer att prioritera din nyhetspitch.
  3. Personliga relationer: Genom att skapa och upprätthålla personliga relationer med journalister inom ditt branschområde kan du öka ditt förtroende och trovärdighet. Att skicka relevanta nyhetspitchar till rätt journalister visar att du har investerat tid och energi i att förstå deras intressen och deras läsares behov.
  4. Minska risken för spam: Som vi kan se i State of the Media får journalister en stor mängd oönskad och irrelevant information. Om du skickar nyhetspitchar som inte är relevanta för mottagaren riskerar det att betraktas som spam vilket kan göra stor skada på sikt.

Sammanfattningsvis ökar sannolikheten för att ditt budskap att bli publicerat avsevärt om du lägger ner tiden det behövs för att säkerställa att rätt pitch går till rätt mottagare. Det visar på att du jobbar professionellt och förstår vikten av att skräddarsy din kommunikation – något vår rapport visar att journalisterna uppskattar. I slutändan innebär det ökad chans till förtjänat medieutrymme och förbättrade relationer med de journalister som betyder mest för er verksamhet.