Under pandemin har behovet av stöd från kommunikationsavdelningen ökat hos de flesta organisationer. För att ytterligare stärka kommunikatörsrollen strävar många efter att utveckla arbetet baserat på data och ny teknik. Allt för att tydliggöra hur kommunikationen bidrar till verksamhetens mål. Det visar den färska undersökningen Global Comms Report 2021 från PR Week och Cision.


För femte året gör Cision i samarbetet med branschtidningen PR Week undersökningen Global Comms Report bland 560 kommunikationschefer från sju olika länder; USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige och Kina.


I alla länder har pandemin inneburit att kommunikatörens kompetens har blivit mer efterfrågad internt i organisationer. 87 procent uppger att företagsledningen har tagit mer hjälp och råd av kommunikationsavdelningen under det senaste året än tidigare. Främst handlar det om olika typer av corona-relaterade frågor.


Framåt önskar kommunikationschefer att stärka den analytiska kompetensen och använda data för att effektivisera PR-arbetet. Mer än nio av tio (91%) uppger att ”kommunikatörer kan inte enbart vara bra på kommunikation, de måste även vara goda dataanalytiker”. 49 procent uppger att deras främsta utmaning är att konvertera datan till insikter som går att agera på.


Läs mer om kommunikatörens roll och hur Sverige urskiljer, ladda ner Global Comms Report 2021 här