Vi gräver djupare i medielandskapet i Tyskland och reder ut hur du på bästa sätt ska paketera dina nyheter för att maximera dina chanser till publicitet på andra sidan Östersjön. Till vår hjälp har vi Anne Esser, en senior PR-konsult på kommunikationsbyrån PSM&W. Med över tio års erfarenhet av PR och medierelationer på den tyska marknaden delger hon sina bästa tips.

 

Tyskland är ett mångsidigt medielandskap, med över 350 dagstidningar, 27 nyhetsmagasin, och ett stort antal radio- och TV-kanaler. De 16 tyska delstaterna ger även upphov till en rik variation av regionala medier. Precis som i många andra länder genomgår mediebranschen i Tyskland förändringar. Vissa tidningar och tidskrifter har lagt ned, men samtidigt kommer nya spännande medieinitiativ. Det indikerar en dynamisk bransch där det finns stora möjligheter.

Det första steget för att bemästra detta medielandskap är att förstå dess komplexitet. Valet av mediekanal bör, som alltid, ske beroende på ditt budskap och din målgrupp.

Esser påpekar bland annat att valet av nyhetsbyrå är kritiskt. Deutsche Presse-Agentur (DPA) är en av de mest framträdande nyhetsbyråerna i Tyskland, men det finns andra att överväga och allt beror på ämnet och målgruppen för ditt budskap. Är det en nationell nyhet som rör hela Tyskland, eller är det en lokal händelse? Använd rätt byrå för rätt ändamål.

För att maximera nyhetens effektivitet är det avgörande att den innehåller högkvalitativ information. Den bör fokusera på att besvara grundläggande frågor som vem, vad, när, var och varför. En effektiv strategi är att sammanfatta de mest väsentliga faktauppgifterna punktvis, vilket gör det enklare för journalisten att snabbt förstå och bearbeta nyheten. Detta format ger nyheten en tydlig struktur och säkerställer att viktig information inte förloras.

Tre viktiga tips från Esser:

  1. Basera nyheten på fakta. Använt inte reklaminnehåll.
  2. Säkerställ att nyheten är trovärdig. Skicka med flera olika källor som stödinformation.
  3. Håll din nyhet kort och effektiv. Allt enligt det vi kallar tysk effektivitet. 

 

Att välja rätt mediekanal, förstå målgruppen och hålla sig ajour med de senaste trenderna är avgörande i Tyskland. Läs mer om vad Anne Essers har att säga i vår PR-handbok ”PR-Handbok Western Edition”, där kan du även kan skaffa dig kunskap om medielandskapen i Storbritannien och Frankrike.