Berghs School of Communications är en av Sveriges mest framstående kommunikationsskolor som utbildar framtidens kommunikationsproffs.

Vi tog oss ett snack med Lina Kellgren, marknadschef på Berghs, för att höra hur pandemin har påverkat deras verksamhet, hur utbildningen flyter på i tider av social distansering och hur de har lyckats ställa om och förändra utbildningen för att matcha såväl dagens förväntningar som morgondagens behov. 

Här kan du läsa mer om Cisions kommunikationslösningar

Hej, Lina! Vad händer på Berghs just nu? 

Här och nu är det väldigt mycket Berghs Festival-fokus på skolan. Berghs Festival äger rum den 21 och 22 maj och är ett event som vi arrangerat i många år men under olika namn. Eventet handlar om att uppmärksamma våra avgångsstudenter och deras examensprojekt och pro bono-uppdrag, detta blandas upp med artistframträdanden och intressanta talare. 

Ni har ju verkligen ett kapital av skarpa, unga resurser på skolan. Hur tar ni vara på den kompetensen i ert kommunikationsarbete? 

Verkligen, våra studenter är fantastiska och det är viktigt för oss att löpande uppmärksamma deras arbete! Vi ser hela tiden till att ha en tät dialog med studenterna för att veta i vilken kanal och när vi vill uppmärksamma deras arbeten. Ibland går vi även ihop med studenterna och tillsammans jobbar med en specifik kommunikationsutmaning, alt. att vi bollar idéer med dem eller dem med oss. Ett organiskt och viktigt samarbete minst sagt. 

Vilken roll tror du Cision kommer att spela i ert kommunikationsarbete? 

Cision kommer att hjälpa oss med helhetsarbetet kopplat till våra pressmeddelanden; utforma, skicka ut, rikta och utvärdera. En viktig del i vårt PR-arbete framåt. 

Hur utvärderar ni er kommunikation? Vilka parametrar tittar ni på? 

Det beror dels på våra syften med den angivna kommunikationsaktiviteten. Ibland handlar det givetvis om trafik till våra sajter, och andra gånger kan det handla om att mäta specifika nyckelord eller att mäta utvecklingen kopplat till vår varumärkeskännedom.

Hur har ni förändrat ert kommunikationsarbete för att möta utmaningarna med pandemin? Hur har utbildningen fått ställa om? 

Generellt så har vi framför allt kommunicerat mer, såväl internt som externt. Att löpande berätta vad som händer och hur vi tänker, samt summera gång på gång vad som sker. I våra egna sociala kanaler har vi försökt hålla blicken framåtriktad och visa på möjligheter. Externt har vi även delat med oss hur vi jobbar för att inspirera andra genom att ha lärarträffar, webinarier, poddar, trendspaningar, advisory boardmöten och panelsamtal.

I kursverksamheten har vi ställt om alla dag- och kvällskurser till online i olika omgångar, beroende på smittspridning och restriktioner i samhället. Distansundervisning har Berghs bedrivit i många år, så vi som organisation hade stort försprång i den omedelbara omställning som skedde i mars 2020.

Hur har pandemin påverkat er verksamhet sett till antalet ansökande men även kursutbudet, finns det kurser som blivit mer populära eller nya kurser som tillkommit till följd av pandemin? 

Det är för kort tid för att se om ett visst innehåll har blivit mer eller mindre populärt, vår kursverksamhet är stor med ca 150 kursstarter per år. Vi har utvecklat fler ordinarie distanskurser under senaste året, men det låg i vår strategi oavsett pandemin. Vårt distansformat var mycket populärt redan innan. 

Vi på Berghs försöker att alltid se till att ha ett relevant och uppdaterat utbud, det som kommunikatörer behöver nu och i framtiden.

Hur upplever du att fokuset har skiftat, dels bland studenter och dels företagen ni samarbetar/ har dialog med? 

Fokus hos våra studenter har varit detsamma, dvs att få ut så mycket som möjligt av sin utbildning och kunna jobba tillsammans. Vi har försökt ge flera nya digitala verktyg och jobbat med att man ska kunna vara på plats i vårt nya hem på Gasverket enligt ett logistiskt välplanerat schema. Vad gäller företag så har några velat skjuta upp aktiviteter medan andra varit intresserade att skapa nytt ihop. Vi älskar att samverka och gör allt vi kan för att hitta ingångar till att såväl lösa utmaningar som skapa nytt.

Vad är framtidens utmaningar inom kommunikation? Hur kommer vi kommunicera framöver?

En av framtidens främsta utmaningar handlar om hur vi kan hålla en fortsatt hög nivå när det kommer till både ledarskap såväl som kreativitet på distans. Vi pratar ofta om The New Normal. Hur säkrar vi kvaliteten av vår kommunikation när många även framöver kommer att fortsätta jobba mycket hemifrån eller från andra orter/länder?

Vill du veta mer om hur Cision kan hjälpa er med kommunikationslösningar? Klicka här för att läsa mer.