Åtta av tio kommunikationschefer (79%) globalt uppger att målet för deras PR-kampanjer är att engagera slutanvändare eller målgruppen. Endast 21 procent svarar att målet är att få så många införanden som möjligt. En orsak till förflyttningen kan vara att det idag finns effektiva verktyg för att mäta hur målgruppen reagerar på ett omnämnande. Det visar undersökningen Global Comms Report 2021 från PR Week och Cision. 

För femte året gör Cision i samarbete med branschtidningen PR Week undersökningen Global Comms Report bland 560 kommunikationschefer från sju olika länder; USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige och Kina. 

En drivkraft bakom förändringen av PR-målen kan vara att mätmetoderna för att följa upp kampanjerna utvecklas. 83 procent av de tillfrågade kommunikationscheferna uppgav att de effektivt kunde mäta och visa på inverkan av PR-arbetet på verksamhetsmålen. Det är en ökning från 76 procent för två år sedan. De verktyg som finns för att följa och mäta reaktioner i sociala medier används samtidigt av allt fler. Exempelvis uppger alla svenska kommunikationschefer i undersökningen att de använder sig av den typen av tjänster idag. 

Läs hela Global Comms Report 2021 här.