Från urval till  sammanfattningar och klassificering

Vad som skrivs om ens företag, dess marknad, produkter, anställda och konkurrenter är viktigt att ha koll på, inte bara för PR-avdelningen. För oavsett om det är positiva eller negativa artiklar, kommentarer eller blogginlägg, kan varje enskild text skapa debatt och kräva reaktioner. Därför bör varje professionell kommunikationsavdelning förse organisationen med nyhetssammanfattningar anpassade för specifika interna målgrupper, såsom styrelsen eller specifika avdelningar.

För att hänga med i medierapporteringen kring det egna företaget, dess produkter, konkurrenter, eventuella samarbetsföretag, kunder och hela branschens utveckling är det nödvändigt att få nyhetssammanfattningar eller nyhets-briefer. De är inte enbart intressanta för PR-avdelningen utan även för styrelseledamöter, ledningsgruppen och avdelningschefer. Nyhets-briefer hjälper till att optimera kommunikationen och förbättra strategiskt beslutsfattande. De används också ibland för att informera externa intressenter.

Översikt av innehållet:

✅ Pressklipp

✅ Nyhets-briefer - mediebevakningen med ett mervärde

✅ Hur är en nyhets-brief uppbyggd? 

✅ Vilka ämnen passar i en nyhets-brief?

✅ Vad bör vara i fokus för en nyhets-brief och vad bör beaktas mer generellt?

✅ Vilka AI-verktyg kan användas för att skapa målgruppsanpassade nyhets-briefer?

Slutsats

 

 

 

Det här är ett pressklipp 

Ett pressklipp är en hel artikel som har klippts ut ur en tidning eller gjorts tillgänglig online av tidningen, men det kan också vara ett radio- eller tv-reportage. En nyhets-brief brukar länka till orginalartiklarna som finns digitalt (tryckta artiklar skannas vanligtvis). Den som distribuerar hela artiklar via nyhets-briefer – även internt – behöver betala licensavgifter till utgivaren.

 

 

Nyhets-briefer - mediebevakning med ett mervärde 

En mediebevaknings-rapport innehåller mediets namn, publiceringsdatum, artikelrubriker och länkar sedan till hela artikeln. Det ger en snabb överblick, men saknar sammanfattningar och klassificering av innehållet.

En nyhets-brief är som en utökad mediebevaknings-rapport – förutom rubriken innehåller den korta sammanfattningar utvalda och skrivna av branschexperter. Det är experterna som gör att nyhets-briefer ger ett mervärde. Artificiell intelligens (AI) kan användas för sammanfattningarna, men de automatiska texterba lämnar fortfarande mycket övrigt att önska. AI:n kan sammanfatta bra, men kan inte förstå kontextuell betoning eller klassificera fakta. 

Med Cision Insights får företag dataunderlaget och branschexperter som gör filtren, klassificerar och sammanfattar nyheterna. Slutresultatet blir högkvalitativa nyhets-briefer för styrelseledamöter, företagsledning och andra nyckelmedarbetare. De skickas ut i en individuellt anpassad layout på överenskomna tidpunkter – i ett e-postmeddelande, som en PDF m.m.

 

pressespiegel enthalten zeitungsausschnitte

 

 

Hur är en nyhets-brief uppbyggd?

De utvalda artiklarna är sammanfattade i en lista som innehåller nyhetskällans namn, datumet och rubriken. Dessutom finns det oftast en kort sammanfattning av innehållet eller en sammanfattning som sätter artikeln i sitt sammanhang. Om en text presenteras i sin helhet i en nyhets-brief måste den vara licensierad. Utmaningen är större om artiklar inte finns digitalt eller om sökorden kan ha andra betydelser. I det här fallet måste vissa ämnen uteslutas, eftersom artiklarna genereras av den andra betydelsen av sökordet. 

 

 

Vilka ämnen passar i en nyhets-brief?

För en digital nyhets-brief görs en relevant sammanfattning av artiklar via ämneshantering. På så sätt kan företag snabbt registrera vilka ämnen de förknippas med och vilka produkter som det skrivs om. Det finns också företag som vill placera sina egna ämnen i medierna genom så kallad agendasättning. Genom att skapa en digital nyhets-brief är det möjligt att spåra om agendasättningen lyckas. Nyhetssammanfattningarna kan därmed också fungera som bevis på framgång för PR-avdelningarnas arbete. Data som exempelvis totala antalet omnämnanden, räckvidd, unika besökare eller share of voice kan användas för detta ändamål.   

 

 

Vad bör vara i fokus för en nyhets-brief och vad bör beaktas mer generellt?

För att skapa en nyhets-brief krävs först en professionell rådgivning. På så sätt kan ett system sättas upp som ger exakt önskat resultat och bra stöd till de interna målgrupperna. Detta görs inte bara genom en omfattande mediebevakning, utan också med relevanta sammanfattningar och klassificeringar. Då är det möjligt att få både en kvantitativ och en kvalitativ bild av företaget, dess produkter, en specifik marknad eller till och med en specifik talesperson.

 

 

pressespiegel medienspiegel

 

 

Vilka AI-verktyg kan användas för att skapa målgruppsanpassade nyhets-briefer?

Artificiell intelligens (AI) kan redan idag sammanfatta enskilda texter bra och är också relativt bra på att göra det språkligt. Nyhetsbyråer använder exempelvis AI för att snabbt publicera sammanfattningar av kvartalsrapporter etc. Men man bör vara försiktig vid användning av AI för nyhets-briefer. För det behövs mer än bara en sammanfattning. Artiklar måste vara noggrant utvalda och sammanfattningar måste sättas in i sitt sammanhang. Att det görs av experter skapar mervärdet av en nyhets-brief. Eftersom AI fortfarande har svårt att förstå saker i sitt sammanhang och korrekt klassificera enskilda fakta, är en mänsklig expert vanligtvis nödvändig och dessutom mer kostnadseffektiv än utarbetad programvara.

För att få en högkvalitativ nyhets-brief kan företag använda både databas och branchexpertis via Cision Insights. De sätter filtren, klassificerar resultaten och skapar sammanfattningar. En individuell layout kan väljas för rapporterna som skickas digitalt till styrelser, företagsledning och andra nyckel-medarbetare.

Hos Cision Insights utgör över 400 000 nyhetswebbplatser från mer än 150 länder grunden. Dessutom finns en omfattande bevakning av sociala medier, till exempel för Twitter, YouTube och mer än 250 000 bloggar. Vid behov kan bevakning av tryckta medier för nationella, regionala och internationella tidningar, tidskrifter och nyhetsbrev läggas till onlinebevakningen.

Dessutom är följande analyser möjliga genom Cision Insights::

  • Medial responsanalys: Vilket inflytande har kommunikationsåtgärder?
  • Benchmark-analys:: Hur ska företaget jämföra sig med konkurrenterna?
  • Analys på VD-nivå: Vilken påverkan har VD-kommunikationen?
  • Händelseanalys: Vilken påverkan har händelser haft?
  • Analys av försörjningskedjan: Kan en supply-chain brytas?

 

 

Slutsats  

När det handlar om att skapa en nyhets-brief behövs mediebevakning och pressklipp. En ren mediebevakningsrapport innehåller dock bara artikelrubriker med länkar till orginalartiklarna. En nyhets-brief ger mer - sammanfattningar, klassificering och ett urval. För till skillnad från en mediebevakningsrapport behöver inte en nyhets-brief vara heltäckande – och det är just det som utgör dess mervärde.

Om du letar efter en lösning för nyhetssammanfattningar bör du leta efter en bred databas med nyhetskällor, bra filter, erfarna branschexperter, erfarenhet av AI och en pålitlig, väldesignad slutrapport.