Hur viktigt är jämställdhet för investerare? Påverkar arbetet för en inkluderande arbetsplats värderingen av ett noterat bolag? Gäst för att prata om detta är IT-konsultbolaget Knowits VD Per Wallentin som på sex år gått från att ha noll kvinnor i ledningsgruppen till att utses till börsens mest jämställda bolag ifjol. Hör honom också berätta om vad det är de har gjort i förändringsarbetet för att uppnå framgången.

 

 

 

Avsnitt 17 – “Knowits resa från rödlistade till börsens mest jämställda bolag ”
Avsnittet är ca 30 minuter långt.

Om IR & CorpComms-podden

I varje avsnitt får Cision besök av en intressant person inom kommunikationsbranschen för IR, finansiell information och Corporate Communications. I studion hittar du alltid Magnus Thell och Åsa Melin Mandre.

Lämna en recension

Vi har nyligen publicerat en intervju med Knowits kommunikationschef Christina Johansson om hur de har arbetat kommunikativt relaterat till Knowits jämställdhetsarbete. Den intervjun hittar du här.

Per Wallentin är VD för Knowit och nybliven vinnare av Allbright-priset, en utmärkelse som ges ut av en stiftelse sammanslagen mellan näringslivsintressen för att utse det bästa arbetet kring att jobba med jämställdhet.

"Det känns kul, vi har jobbat med det här projektet i snart 4,5 år vilket gör det riktigt roligt. Priset i all ära, för mig är det viktigare med allt arbete vi har lagt ned och orkat fortsätta arbetet utifrån ett medarbetarperspektiv och ett kundperspektiv." -- Per Wallentin, VD Knowit

Ur innehållet

Poddavsnittet “Knowits resa från rödlistade till börsens mest jämställda bolag” handlar i stora drag om:

  • Jämställdhet på Knowit
  • Varför jämställdhetsarbete?
  • Viktig del i kommunikationen mot investerare
  • Utmaningar och framgångsfaktorer

Jämställdhet på Knowit

I dagsläget är det ca. 29 % kvinnor på Knowit, en ökning med 9 % från de 22 % som arbetade där när Pär tillträdde som VD. De är dessutom 34-35 % kvinnor bland lönesättande chefer, de har en jämställd ledningsgrupp och en jämställd styrelse. Samtidigt är han noga med att poängtera att det inte handlar om något numbers game för dem och att de inte primärt arbetar efter kvantitet.

"För oss har fokuset kopplat till det här projektet varit rättvisa: alla som jobbar på Knowit ska ha samma förutsättningar att kunna göra ett bra jobb oavsett hur många man är på olika ställen. Detta har också lett till att vi har tittat på vad det får för effekter kopplat till vår förmåga att leverera bra saker hos våra kunder, något vi har sett att det har genererat. Det har varit vårt fokus snarare än att räkna mängden människor som har manligt eller kvinnligt kön." -- Per Wallentin, VD Knowit

Per berättar också att han för 7 – 8 år sedan försökte driva ett liknande projekt, då med kvantiteten i fokus och hade bara fokus på att mäta hur många kvinnor de rekryterade utan att för den sakens skull fundera på varför de lyckades eller inte lyckades rekrytera samt orsaken till huruvida de lyckades behålla dem eller inte. Det projektet lyckades inte.

 

Varför jämställdhetsarbete?Per berättar att det både handlar om rättviseskäl och ekonomiska skäl. Rättviseskäl menar han är självförklarande medan de ekonomiska skälen är något han upplever att det inte har pratats tillräckligt mycket om. Knowits mål är att växa, tjäna pengar och leverera tjänster till våra kunder inom deras specialområde digitalisering.

*Foto: Magnus Thell, Per Wallentin, Åsa Melin Mandre

"Digitalisering betyder nya saker hela tiden. Vi gör helt andra saker nu än vi gjorde ifjol eller för två år sedan. Något som skapar möjligheten att hitta på nya saker tillsammans med våra kunder är olika perspektiv och om du har en sammansatt grupp med olika perspektiv vad det gäller utbildning, kön, ålder, intressen och kompetens kommer det komma mer nya grejer från en sådan grupp än en homogen grupp som bara har ett teknikintresse. För oss är det en affärsfråga." -- Per Wallentin, VD Knowit

Viktig del i kommunikationen mot investerare

Per förklarar att han konsekvent har försökt se till att investerarkommunikation och vanlig externkommunikation är någorlunda samma, dels för att det blir enklare för honom eftersom han inte behöver hålla koll på vad som är vad, dels för att det blir bättre kommunikation till investerarna med en sann, hållbar och riktig equity story.

"När vi har blivit mer engagerade i dessa frågor genom åren och sett att det har fått effekt kopplat till förmågan att rekrytera, ta nya uppdrag och synas på marknaden, har jag börjat prata mer och mer om det till våra investerare." -- Per Wallentin, VD Knowit

Han upplever att investerarna tycker att jämställdhetsarbetet är spännande och att de är intresserade. Per upplever också att de tar med detta i värderingen av aktien, även om han inte är säker på att de själva skulle säga det. De senaste 5 åren på Knowit har varit en bra marknad där den stora utmaningen har varit att rekrytera rätt folk till verksamheten, en utmaning som Knowit har hanterat bäst enligt Per.

Investerarna har kopplat ihop att de jobbar med dessa frågor och tar hand om medarbetar för att skapa en bra situation på arbetsplatsen, något som gjort att de har kunnat växa och i sin tur påverkat investerarnas värdering av aktien.

Utmaningar och framgångar

Främsta utmaningen

  • I början var det en fråga internt kring hur vi ska kunna rekrytera kvinnor till tekniktunga tjänster med tanke på att det är relativt få kvinnor som läser dessa tekniska utbildningar. Många tyckte att Knowit redan var jämställt, att alla behandlades lika och undrade varför Knowit skulle göra en satsning på jämställdhet istället för på affären.

Största framgångsfaktorerna

  • Vi lever i den bästa av världar för dessa frågor med stor kompetens och kunskapsnivå samt en förändring i digitaliseringsprocessen där det händer nya saker konstant. Det finns mycket möjligheter att testa nya sätt att jobba på i vår bransch och där vi är, vilket förmodligen gör det lättare för oss att jobba med dessa frågor än på andra ställen.
  • Du måste lägga tid på att utbilda dig själv i frågan som ledare för en verksamhet. Det går inte att outsourca detta utan direktiven måste komma från ledningen för att det ska ge verkan.