Det är dags för andra avsnittet om styrelseordförandens roll och vi träffar Rune Andersson, en riktig tungviktare inom svenskt näringsliv. Han har i årtionden arbetat som styrelseordförande för stora svenska börsbolag och nu senast med det egna, familjeägda bolaget, Mellby Gård. Vi får höra hans syn på vad som krävs för att lyckas som styrelseordförande.

Har du inte hört det första avsnittet om styrelseordförandens roll med professorn Mattias Nordqvist? Lyssna på det här!

Rune tog sitt första externa ordförandejobb 1991 då han klev in i SSAB och har sedan dess haft styrelseordförandeuppdrag för en mängd prominenta bolag. Det var ett naturligt steg för Rune att kliva in i denna nya roll under 90-talet då han upplevde att han hade mycket tid sedan han klivit ned från VD-uppdrag och mer dagligt arbete i verksamheten. Under 2017 belönades han med utmärkelsen Guldklubban av Deloitte och Styrelseakademien med motiveringen:

"Att som ordförande i egna helägda bolaget med delar av familjen i ledande befattningar se till att styrelsen fungerar som det självständiga beslutsorgan vår aktiebolagslag föreskriver ställer höga krav på professionalitet och förmåga att skilja mellan olika roller i styrningen av bolaget."

Ur innehållet

Poddavsnittet “Rune Andersson om styrelseordförandens roll” handlar i stora drag om:

  • Runes syn på styrelseordförandens roll
  • Styrelserollens förändrade roll från 1991 till idag
  • Avgörande faktorer för lyckat styrelseordförandeskap
  • Konsten att få en styrelse att arbeta tillsammans
  • Runes förslag till förbättringar i styrelsearbetet

Runes syn på styrelseordförandens roll

Rune förklarar att det absolut viktigaste uppdraget för en styrelse är att avväga när man ska avsätta och tillsätta en ny VD samt vem som ska tilldelas ämbetet. Såklart finns det olika uppgifter inom styrelsen, medger Andersson, men om man missar det viktigaste uppdraget, att veta när man ska avsätta eller tillsätta en VD, då hjälper det inte hur bra man är på allt det andra.

"Jag tycker att det svenska systemet är bra. Man har ägare, styrelse och ledning och man förstår skillnaderna så att man som ägare inte går in och petar i styrelsen precis som att styrelsen inte ska gå in och peta i VD:ns arbete."

Han flikar dessutom in att styrelseordförande, framförallt i större företag, själv måste ha haft en VD-roll tidigare för att förstå rollen fullt ut. Så är även fallet i de flesta fall, det är få företag som inte har en tidigare VD som styrelseordförande. Övriga ledamöter kan  variera mellan branscher men just ordförande bör ha erfarenhet som VD menar Rune.

 

 

 

 


Avsnitt 13 – “Rune Andersson om styrelseordförandens roll”

Avsnittet är ca 28 minuter långt.

Om IR-podden

I varje avsnitt får Cision besök av en intressant person inom kommunikationsbranschen för IR och finansiell information. I studion hittar du alltid Magnus Thell och Åsa Melin Mandre.

 

FLER AVSNITT AV IR-PODDEN

Lämna en recension

Styrelserollens förändrade roll från 1991 till idag 

Magnus Thell berättar om sina erfarenheter kring styrelsearbete och menar att det har blivit alltmer fokuserat på strategi och operativt arbete. Rune drar sig till minnes sitt sista stora styrelseuppdrag för ett börsnoterat bolag 2004 då han på skoj sade till valberedningen att de i framtiden kunde ta in en advokat som ordförande eftersom man har lagt på styrelseordföranden allt från hållbarhetsredovisningar till kvartalsrapporter och andra tidskrävande uppgifter. Han menar att ett kvartals resultat i det stora hela inte betyder så mycket för ett företag men att aktieanalytikerna driver på.

Rune förklarar att han, när han var aktiv på 90-talet, var styrelseordförande i 5-6 bolag samtidigt. Detta hade inte varit möjligt idag och det beror dels på alla pålagor de har fått men han understryker även att det är branschspecifikt och skiljer sig åt beroende på storleken på bolaget. På stora företag finns den mesta kompetensen inhouse och då blir det istället styrelseordföranden och VD:n som samtalar mycket. När det gäller mindre och medelstora bolag tvingas man istället att vara konsult och bollplank eftersom det saknas interna resurser.

Avgörande faktorer för lyckat styrelseordförandeskap

Det viktigaste enligt Rune är att man har bakgrund och kunskap om hur företaget sköts och styrs, man måste förstå ekonomin exempelvis. Dessutom måste man ha en viss grad av personkännedom, ett av de misstag Rune medger att han gjort under åren är att han inte upptäckt i tid att VD:n inte klarar jobbet.

"Jag har aldrig ångrat att jag har varit med och avsatt en VD för tidigt, däremot har jag ångrat några gånger att jag gjort det för sent."

Rune fortsätter och berättar att de vid flera fall tagit in divisionschefer som fördagande. Om VD:n är positiv till deras självständighet, då är det en bra VD i det avseendet. Samtidigt finns det VD:ar som har svårt för att släppa fram medarbetarna och det skickar fel signaler.

Konsten att få en styrelse att arbeta tillsammans

Vid tillsättning av en styrelse har valberedningen en viktig roll att fylla. Rune förklarar att han själv, även om han lämnat alla börsnoterade företag, fortfarande är valberedningsordförande i tre olika börsbolag. Där är de väldigt måna om att inkludera ordföranden i slutvarvet. När valberedningen har kommit fram med några kandater konsulterar de ordförande för att se om denne fungerar ihop med den övriga styrelsen.

"Det här är inga politiska instanser som bygger på att man ska vara oense, det är instanser som bygger på att man ska vara överens till slut."

I alla sammanhang Rune har varit inblandad har kommunikationen med VD skett genom kontinuerliga kontakter. Om något av betydelse händer ringer VD:n upp för att diskutera ärendet, särskilt om det berör något som skulle vara av mediers intresse. Inför varje styrelsesammanträde går de igenom dagordningen och det innebär att styrelseordföranden har en väldigt speciell roll. Tillsammans med VD är det styrelseordförande som avgör vad som kommer upp på mötena. På det sättet har styrelseordförande en viktig roll eftersom denne har problemformuleringspriviliegie.

Runes förslag till förbättringar i styrelsearbetet

Rune berättar att han vill se mindre styrelser, något han har kämpat för i hela sitt yrkesliv. När han tillträdde som styrelseordförande i Elextrolux, då var det ett 10-tal ledamöter i styrelsen. Under hans 6 år på posten lyckades han banta ned det till 7. Där är han väldigt övertygad efter alla hans år att en liten styrelse gör att alla är tvungna att vara aktiva i allt och vara engagerade. Han betonar att han absolut inte vill ha den amerikanska modellen där styrelsen är så stor att man delar in sig i olika grupper. Risken med stora styrelser är att ansvarsbördan blir otydlig och det är lätt att glida undan.

"Jag var med i styrelsen i SEB på 80-talet och då var vi 40 personer. Efter bankkrisen blev vi 7 och det var bra eftersom man då var tvungen att läsa igenom alla papper."

 

Se hur vi kan hjälpa dig

Communicate Like Never Before.