Hur lyckas man göra Sveriges bästa årsredovisning? Gäst i detta avsnitt är Martin Lindqvist, CFO på Atrium Ljungberg som utmärktes till det prestigefulla priset Sveriges bästa årsredovisning 2019.

Atrium Ljungberg utmärktes i slutet av september 2020 till vinnare av Sveriges bästa årsredovisning i Large Cap-segmentet. Priset har delats ut sedan 1960-talet och arrangeras av tunga aktörer såsom FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer. Utöver det vann Atrium Ljungberg även priset Bästa design av årsredovisning.

”Detta känns väldigt roligt. Gänget som står bakom priset är inga lättviktare utan består av de som har kunskapen om ämnet. Vi har varit på pallen några år tidigare men då har det funnits andra som haft bättre årsredovisningar än oss. I år satte vi dock pucken i nätet!” – Martin Lindqvist, CFO Atrium Ljungberg

Här kan du läsa en intervju med Sveriges Kommunikatörers Hanna Brogren om Designpriset

 

 

Avsnitt 20 – “Så skapade Atrium Ljungberg Sveriges bästa årsredovisning”
Avsnittet är ca 29 minuter långt.

Om IR & CorpComms-podden

I varje avsnitt får Cision besök av en intressant person inom kommunikationsbranschen för IR, finansiell information och Corporate Communications. I studion hittar du alltid Magnus Thell och Åsa Melin Mandre.

 

Lämna en recension

Juryns motivering av Atrium Ljungberg som vinnare lyder:

Juryns val landade till slut på Atrium Ljungberg, som efter flera år ha levererat årsredovisningar i toppklass. Företaget lyckas väl med att förmedla såväl känsla som fakta och juryn uppskattar att få ett tydligt budskap redan på omslaget; "Perspektiv på framtidens stad"- ett budskap som sedan följs upp med konkreta exempel i årsredovisningen.

På frågan om huruvida Martin och hans team delar denna bild bekräftar han den snabbt. De har ett väldigt tidigt möte innan de drar igång med arbetet strax efter sommarsemestern då de tar avstamp och sätter den röda tråden som ska genomsyra årets årsredovisning. När avsnittet spelades in i mitten på oktober 2020 har de redan bestämt sig för ett tema och röd tråd som ska prägla kommande årsredovisning. 

 

Ur innehållet

Poddavsnittet “Så skapade Atrium Ljungberg Sveriges bästa årsredovisningar” handlar i stora drag om:

  • Målriktat arbete
  • Från stående til lliggande format
  • Övriga användningsområden för årsredovisningen
  • ESEF och framtiden
  • Lärdomar och tips kring årsredovisningar

Mål med årsredovisningen

Vi går alltid igenom målen när vi gör avstamp inför kommande årsredovisning. Huvudpoängen med en årsredovisning menar Martin handlar om att vara tydlig och transparent i sin informationsgivning men samtidigt arbetar de målmedvetet för att attrahera nya rekryter och göra det möjligt för vilken given kommun som helst ska kunna titta på den och vilja göra affärer med dem. Därutöver vill de även att finansanalytiker och börsen ska få en bra bild av verksamheten samtidigt som de vill göra det med en tilltalande layout.

”Vi har ett antal primära och sekundära målgrupper som vi hela tiden tittar på. Självklart är analytiker viktiga och vi tar en avstämning med dem då och då för att förstå deras behov och med de insikterna kunna tillgodose dem.”

Från stående till liggande format

Atrium Ljungberg var en av relativt få aktörer som valde att presentera sin årsredovisning i ett liggande format istället för det mer tryck-anpassade stående formatet. Martin tror att detta kan vara traditionsbundet och medger att det kräver en del arbete att ställa om från ett stående till ett liggande format.

”Det blir några extra sidor, framförallt i bakvagnen där alla siffror och resultaträkningarna redovisas. De stora tabellerna som resultat- och balansräkning samt kassaflöde gillar ett stående format, det får man medge, och där fick vi verkligen knepa och knåpa innan vi fick till hur vi skulle ställa upp dem för att de inte skulle bli alltför platta.”

På frågan om vad de har tagit med sig från tidigare års årsredovisningar in i det vinnande bidraget lyfter Martin särskilt fram två punkter:

  • Omvärldstrender. Vi kände att det är ett intressant angreppssätt att visa på vad som finns i omvärlden och hur det påverkar oss.
  • Hållbarhetsfrågan. Det är den nyaste frågan som ändå får en stor plats och tillåts blomstra ut i vår årsredovisning. Den stora utmaningen där är att förhålla sig till alla index och rapportering som sker runt hållbarhet där det finns målgrupper som vill ha data. Hållbarhet är här för att stanna och kommer att fortsätta. Har du inte papperna i ordning inom 10 år, då kommer det inte att fungera.

Övriga användningsområden för årsredovisningen

Årsredovisningen blir en startpunkt för vår bolagskommunikation, förklarar Martin. De har en IR-kommunikation och när årsredovisningen är klar tömmer de in den i sin bolagspresentation. Mycket av det arbetet som görs i årsredovisningen återanvänds kontinuerligt under året även om sifforna naturligtvis uppdateras i takt med att kvartalsrapporter kommer.

"Det är även ett bra dokument för den som vill bli introducerad i bolaget, oavsett om det handlar om en nyanställd, kund eller leverantör. Vi försöker använda den så mycket vi kan. "

ESEF och framtiden

Inför 2021 träder ESEF (European Single Electronic Format) i kraft, ett regelverk som innehåller en ny teknisk standard för elektronisk rapportering. Det handlar om att tagga upp information som sedan ska gå till en databas. Du ska med andra ord kunna ta en polsk årsredovisning och läsa den som en svensk sådan eftersom taggningsstrukturen ser likadan ut.

Det är ett krav för nästa årsredovisning som kommer och Martin förklarar att de redan nu har sett till att ha rätt verktyg på plats och synka med övriga system de arbetar med. De har även testat att tagga upp föregående års årsredovisning och Martin menar att det inte verkar vara så komplicerat som det kanske först verkade vara.

Lärdomar och tips till aktörer som själva vill kunna stoltsera med Sveriges bästa årsredovisning i framtiden: 

  • Följ de firmor, människor och jurys som granskar årsredovisningar och gör transparanta bedömningar. Titta på dem och fundera på var ni själva kan förbättra er.
  • Vad är er affärsmodell och hur ser ert värdeskapande ut? Lägg ned tid och kraft på att lyckas kommunicera detta och beskriva det på ett bra sätt
  • Ha kul på vägen!