Contributors

About Anne Smitt

Produkt- och marknadschef på Cision med 17 års erfarenhet inom journalist- och kommunikationsbranschen.

Tre spaningar inom kommunikation

Att ta sitt sociala ansvar, minska sin miljöpåverkan och jobba för ökad jämställdhet och mångfald i ledning och styrelse har […]