Den senaste Webranking by Comprend 2023-undersökningen visar att svenska företagswebbplatser är mer öppna och transparenta än det europeiska genomsnittet, särskilt inom bolagsstyrningsinformation och "Om oss" presterar svenska företag bäst. 92% av de rankade företagen är också duktiga på att introducera sina verksamheter genom att tydligt beskriva syfte och mål.

Billerud är ett företag inom pappers- och förpackningsmaterial tillverkade i nyfiber, och har ett starkt engagemang för hållbarhet, kvalitet och kundvärde. Bolaget är kund hos Cision sedan 2009 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Det finns även områden som kan förbättras. Investerarkommunikationen är en utmaning, där svenska företag endast uppfyller 35 % av kriterierna. Även information relaterad till press, media och karriärinformation behöver förbättras. Speciellt inom mångfald och välbefinnande hos anställda, där svenska företag lyfter fram mindre information jämfört med sina europeiska motsvarigheter.

Hållbarhetskommunikationen är ungefär i nivå med det europeiska genomsnittet. Svenska företag är bra på att beskriva sin hållbarhetsstrategi och dess samband med den övergripande företagsstrategin, men de har svårigheter att presentera data som visar att man uppfyller hållbarhetsmålen.

I årets lista hittar vi Billerud som belönats med priset Årets klättrare, ”Billerud är det svenska företaget som har förbättrat sin poäng mest sedan förra året, med 16.1 poäng. Tack vare detta har de klättrat från tjugotredje till femte plats”

Vi har tagit ett snack med Nicklas Poshkohani, webbansvarig på Billerud, för att kolla hur de jobbar med sin webb och hur de lyckats klättra så högt upp på listan.

Varför tror ni att ni lyckas bra med företagswebbplatsen och vad har ni gjort annorlunda i år för att klättra i tabellen?

Jag skulle säga löpande förbättringsarbete och rätt prioriteringar. Och den stora skillnaden är nog att jag är ny, och började på Billerud för lite över ett år sedan.  Det jag tror en vinner mest på är relationer, med framför allt fakta- och innehållsägare, på olika avdelningar inom organisationen. Se till att skapa bra arbetsrelationer mellan avdelningar för ett ökat engagemang och friktionsfritt samarbete för webbplatsen.

Hur jobbar ni med att utveckla webbplatsen?

Det görs mycket på flera håll. För det redaktionella arbetet är vi flera innehållsägare från olika avdelningar, exempelvis Talent Acquisition-specialister för karriärsidan, chef för investerarrelationer Lena Schattauer som ansvarar för den finansiella delen av sajten, med flera andra personer. Utöver detta, styrs planering och det strategiska genom webbansvarig. För den tekniska utvecklingen får vi hjälp av vår webbyrå, då vi inte har utvecklarkompetens för webb internt hos oss. Förutom att följa Comprends Webranking protokoll, genomför vi också användarundersökningar, tittar på användarbeteende och data för att planera förbättringar.

Vilka är målgrupperna för webbplatsen?

Framför allt är det förpackningstillverkare, och sekundärt kapitalmarknaden, arbetssökande, press och media med flera andra. Vår webbplats delar sig mellan det kommersiella och Corporate.

Är det svårt att leva upp till besökarnas förväntningar på information?

Det är alltid en utmaning att nöja alla målgrupper. Och för oss, som många andra, är det en utmaning att balansera mellan det kommersiella och Corporate, att hitta den gyllene skärningen mellan vad besökarna vill ha och vad företaget vill visa upp.

Vår grundprincip är att sätta användarna först, men ibland kan tekniska begränsningar eller företagets prioriteringar leda till kompromisser. Vi försöker tillgängliggöra information så långt det är möjligt utan att kompromissa för mycket med kvaliteten eller aktualiteten. Genom workshops och prioriteringslistor värderar vi olika aspekter, som kostnad och effekt, för att hitta den optimala balansen.

Hur arbetar ni med er hållbarhetsinformation?

Vi försöker vara så transparenta som möjligt. För bolaget är hållbarhet ett av våra fokusområden som genomsyrar hela verksamheten, från trädet till konsumentprodukten och sedan återvinningen. Ett bra stöd i arbetet för webbplatsen är just vår hållbarhetsrapport, där vi kan hämta matnyttiga data om verksamheten och göra den ännu mer tillgängligt genom webbplatsen. Det gäller att organisationen i grunden är villig att vara transparent för att webbplatsen ska kunna vara det. Här tycker jag att vår hållbarhetsavdelning gör ett gediget arbete, bland annat för att möta de ökade kraven på rapportering och vid förändrade utgångslägen.

Är det svårt att vara transparenta?
Jag upplever inte att det är svårt för oss på Billerud. Vi har redan kommit långt, vad gäller omställningen till fossilfritt och vi är en av de få bolag som har EPD:er på alla våra produkter från Europa. Vi jobbar kontinuerligt för att skapa en hållbar relation till miljön, för våra kunder och konsumenterna.

Vilka delar vill ni utveckla framöver med webbplatsen?

Jag siktar på att kunna förbättra karriärsidan rent designmässigt, förfina våra KPI:er generellt och fortsätta det löpande förbättringsarbetet tillsammans med sajtens innehållsägare. Det finns en del saker jag skulle kunna förbättra på andra delar av webbplatsen också, så som att addera IR-moduler, göra de tydligare på IR-sidan samt se över hur tydlig navigering till dessa upplevs av användarna.

Hur vill ni att besökare ska uppfatta er webbplats?

Vi vill uppfattas som möjliggörare för hållbarhet. Pålitliga, transparenta, korrekta och att vi är ledande på det vi gör – att skapa hållbara och förnybara förpackningar av nyfiber.

Har du tre tips att dela med dig till andra som vill komma igång med sin webbplats:

Det finns oändligt med tips att ge, men om jag bara ska nämna tre så kommer en nog långt på dessa:

  1. Bygg relationer och tillit inom organisationen – för friktionsfritt samarbete
  2. Se till att sätta rätt KPI:er som kopplar an till verksamhetens mål
  3. Ta reda på vad dina användare tycker och vad dina konkurrenter gör.

Slutligen, hur kändes det att bli årets klättrare på Comprends Webranking och ha Sveriges femte bästa företagswebbplats?

 Jag blev förvånad och glad. Jag stannar sällan upp för att reflektera och uppskatta det arbete som gjorts. Men, just denna utmärkelse ger en sån stund för reflektion och ytterligare motivation.