Användningen av sociala medier har blivit en integrerad del av journalistikens vardag, och dess roll sträcker sig långt bortom bara att upprätthålla en personlig närvaro. 95% av de svenska journalisterna i Cisions rapport State of the Media 2023 hävdar att de använder sociala medier i arbetet. Vi ska titta närmare på vilket sätt sociala medier används och vilka plattformar som gäller.

Information: Det främsta skälet till att svenska journalister använder sociala medier är att hämta information, det svarar hela 83% av respondenterna. Genom att följa nyckelpersoner, organisationer och nyhetskällor kan journalister snabbt identifiera nyhetsämnen och reagera på händelser i realtid. För dig som vill fånga journalisternas intresse för din nyhet gäller samma spelregler, du måste vara närvarande och genom att följa journalister och publikationer samlar du information om vilka ämnen de täcker. På så sätt kan du lättare rikta dina nyhetspitchar till rätt mottagare.

Publicering och spridning: Förutom att använda sociala medier som informationskälla, använder journalister även plattformarna för att publicera och marknadsföra innehåll. Det svarar 70% av journalisterna i State of the Media. Genom att dela sitt arbete på plattformar som Facebook, X och Instagram når de en bredare publik vilket i förlängningen ökar spridningen av nyheterna. Du som kommunikatör kan hjälpa till med spridningen av dina nyhetsuppslag genom att dela på dina och företagets sociala kanaler.

Marknadsföring och interaktion med målgruppen: Andra vanliga skäl är att använda sociala medier för att interagera med sin målgrupp (66%). Genom att svara på frågor, kommentarer och feedback kan journalisterna bygga starka relationer med läsare och öka sitt förtroende som pålitliga nyhetskällor. 59 procent av journalisterna i State of the Media, använder sociala medier för att komma i kontakt med experter eller intervjupersoner, så vikten av att finnas här är stor. 

 

Sociala medieplattformarnas popularitet varierar. Facebook (96%), följt av Instagram (93%), Youtube (85%), Linkedin (84%) och X (tidigare Twitter) (75%), är de största sociala medierna där svenska journalister finns närvarande.

Facebook förblir alltså en viktig kanal, men Instagram växer snabbt i popularitet och journalisterna säger att de planerar att öka sin aktivitet där. Twitter är plattformen som journalisterna i större utsträckning ska bli mindre aktiva på. TikTok får ses som en uppstickare där 42 procent av journalisterna använder tjänsten och hela 23 procent anger att de kommer att öka sin närvaro det närmaste året.

 

Sammanfattningsvis är sociala medier en resurs både för svenska journalister och för kommunikatörer och PR-proffs. De används inte bara för att inhämta information, utan också för att publicera, sprida och interagera. Är det nu det är dags för ditt företag att testa vingarna på TikTok?

 

Ladda ner hela rapporten State of the Media 2023 här