Riksdagsledamoten, feministen och numera författaren Birgitta Ohlsson besöker podden för att prata om boken Duktiga flickors revansch som hon är aktuell med. Tillsammans med Alex Mason och Åsa Melin Mandre diskuterar de kvinnans roll i offentligheten i allmänhet och den nypublicerade boken i synnerhet. Boken, som till stora delar handlar om Birgittas uppväxt som objektivt duktig flicka,  tar bland annat upp myter om duktiga flickor och Birgitta presenterar flera budord som hon vill inspirera andra duktiga flickor med. Trion resonerar dessutom kring företagsorganisationer och huruvida kvinnor gynnas eller missgynnas av att verka inom olika typer av organisationsstrukturer.

Den före detta utrikesministern och nuvarande riksdagsledamoten för Liberalerna, Birgitta Ohlsson, beskriver i förordet sin bok Duktiga flickors revansch som “En upprättelsebok som förvandlar bilden av den högpresterande kvinnan från en självutplånande nickedocka till en medveten individ som gör egna val”. Trion diskuterar fenomenet duktig flicka och kommer fram till att mätning av prestationer och resultat är ett sätt att lyfta fram den duktiga flickan som alltför ofta får stå i bakgrunden när självsäkra män tar åt sig äran för ett lyckat projekt..

Ur innehållet

Poddavsnittet “Duktiga flickors revansch med Birgitta Ohlsson” handlar i stora drag om:

  • Innebörden av begreppet Duktig flicka
  • Birgittas uppväxt och bakgrunden till boken
  • Hur man skapar en arbetsmiljö som lyfter individen
  • Kvinnors ställning i kommunikationsbranschen
  • Myten om att duktiga kvinnors karriärer missgynnas när de blir mammor

Duktiga flickor ett globalt fenomen

Tjejer har haft bättre betyg än killar sedan man började mäta betyg. Idag har tjejer bättre betyg än killar i nästan alla ämnen, i nästan alla länder. Birgitta relaterar till att unga tjejer, oavsett om de föds i koja eller slott, har insett att strävsamhet och flitigt studerande har varit den säkraste biljetten till ett bra liv. Hon berättar om sin uppväxt i en familj där man diskuterade mycket där Birgitta tidigt insåg att killar och tjejer behandlas olika.

Män kommer att få det svårt i framtiden

Alex lyfter fram mätning som ett sätt att säkerställa vem som har gjort vad. Genom att var och en inom ett projekt blir ansvarig för olika delar och ska mäta resultatet på dessa, blir det lätt att se vem som har överlevererat och tvärtom. Birgitta intygar att hon såg själv redan på lågstadiet att hon vägrade göra grupparbeten med lata killar eller tjejer som först på redovisningen ville ge sken om att de var de som hade gjort arbetet. Alex förutspår att män kommer att få det jättetufft eftersom allt mer kommer att börja mätas och kunna mätas. De som kan prestera och vara socialt kompetenta kommer att vara diamanten i framtidens arbetsmarknad.

Duktiga flickor behöver revansch

Birgitta slår ett slag för duktiga flickor vars duktighet inte syns i plånboken, i makten eller i härligheten. Ska vi hålla som nation och se till att rätt personer finns på rätt plats, då är det jätteviktigt att upprätta de här kvinnornas maktförtroende

Jämställdhet gynnas av tävlingsinriktad företagskultur

Man ska inte vara rädd för att ha en tävlingsinriktad kultur med premier och individuell lönesättning, menar Birgitta. Hon hävdar att det ofta råder en motsatsposition i att man, om man vill ha jämställdhet, måste platta till allt så att alla blir lika. De diskuterar vilken företagskultur som lyfter fram ambitiösa kvinnor bäst.

“Alla passar inte som ledare och chefer och ska inte heller vara det. Däremot ska de som strävar dit veta hur vägen ser ut för att ta sig dit och vad man måste prestera.”

Birgittas budord

Mot slutet av podcasten pratar trion om de duktiga flickornas budord Birgitta har listat i boken och författaren nämner två som är extra viktiga:

  • Att inte känna skuld. Många lägger onödigt tunga ryggsäckar på sig i onödan, där är mammaskulden ett exempel.
  • Välj den du vill skaffa barn med med omsorg. En ojämställd slarver blir inte en feministisk prins eller prinsessa bara för att du får en ring på fingret. Det är svårt att leva ditt liv fullt ut och förverkliga dig själv om du har en person vid din sida som inte stöttar dig och inte tror på dig.

 

 

Se hur vi kan hjälpa dig

Communicate Like Never Before.