I detta 15-minuter långa avsnitt går vi igenom hur LEAN, en metod för verksamhetsutveckling sprungen ur bilfabriker i Japan, kan användas på en kommunikationsavdelning. Vår gäst är Staffan Ekengren, head of Scania Newsdesk som i åtta steg kommer att guida oss i hur ett företags redaktionella produktion går från teori till verklighet.

Staffan Ekengren är dessutom aktuell med boken Följarna först – redaktionell metod för kommunikatörer.

Följarna först visar Staffan Ekengren hur du får redaktionell kommunikation att hända på riktigt, i vardagen. Boken går konkret igenom hur en inhouseredaktion byggs upp och görs redo att producera innehåll. Du lär dig också hur lean, smarta processer och ledarskap hjälper redaktionen att arbeta effektivt och långsiktigt.

Ur innehållet

Poddavsnittet “Redaktionell kommunikation och LEAN” handlar i stora drag om:

 • Innebörden av redaktionell kommunikation
 • Den redaktionella kommunikationens utmaningar och svårigheter
 • LEAN – vad innebär det och varför är det framgångsrikt även för kommunikationsavdelningar?
 • Steg för steg – så fungerar LEAN-metoden

Vad är så speciellt med redaktionell kommunikation?

Redaktionell kommunikation är ett sätt att skapa kommunikation i en redaktionell journalistisk form även fast innehållet varken är journalistiskt eller oberoende, förklarar Staffan. Redaktionell kommunikation handlar dels om form, det vill säga intervjuer, bilder och video men även om metod när det kommer till hur man gör man när man exempelvis nyhetsvärderar. Tillsammans möjliggör det för kommunikation att bli väldigt effektivt om man hittar rätt.

Varför upplevs redaktionell kommunikation som svårt?

Om man tittar på den redaktionella formen och metoden är den i grunden dels enkel men även beprövad, menar Staffan. På det sättet är det inte rocket science. Det som verkar vara svårt, enligt Staffans erfarenheter från olika kommunikatörer, är att få till en tillämpning som gör att det funkar över tid. Långsiktigheten verkar många kämpa med.

"Att göra några filmer eller artiklar klarar många av men att göra det kontinuerligt år efter år för att ständigt vässa sig och bli bättre, där är det många som kämpar mycket."

Vad innebär LEAN och varför är det framgångsrikt även för kommunikationsavdelningar?

Staffan berättar att LEAN används på Scanian kommunikationsavdelningar, kanske allra tydligast i den redaktionella processen. LEAN är i grunden en metod för verksamhetsutveckling och styrning som mycket tar fasta på slutresultatet och upplevelsen för kunden snarare än att varje del i organisationen optimerar sig själv. Detta kommer från fordonsindustrin och anledningen till att det fungerar så bra att tillämpa LEAN i redaktionell kommunikation är att det i mångt och mycket går att likna vid en fabriksprocess. Det finns vissa givna steg där man behöver jobba effektivt och leverera färdig produkt i tid. Då varje del är beroende av helheten och vice versa handlar det om att minska risken för att något ska gå fel och märkas först i slutprodukten. Tittar man på en redaktionell process kan det handla om att man exempelvis kör fast i en videoproduktion, man får inte tag i en nödvändig part eller annat.

Ett verktyg man kan ha stor nytta av är visuell planering, förklarar Staffan. Det kan handla om en whiteboard men det viktiga är att man har ett system som gör att man kan följa sina redaktionella produktioner och färgsätta dem efter status för att lättöverskådligt kunna se var i processen det finns ett hot och behöver göras en insats.

LEAN i 8 steg

 1. Research, idé och urval
 2. Planering
 3. Produktion
 4. Godkännande
 5. Publicering och spridning
 6. Monitorering och dialog
 7. Mätning och analys
 8. Utvärdering

Se hur vi kan hjälpa dig

Communicate Like Never Before.