Avsnitt 26 av Passion för kommunikation gästas av Karin Netzell, affärsutvecklare på konsult- och rekryteringsbolaget Hammer & Hanborg. Vad behöver man ha som arbetssökande för att sticka ut och vara het på arbetsmarknaden? Tillsammans med Alexander Mason och Åsa Melin Mandre pratar trion även om organisationsstruktur, vilka beteendekompetenser som efterfrågas och vilka som är framtidens yrken. Hur ser utvecklingen inom kommunikationsjobben egentligen ut? Avsnittet bjuder också på många bra tips både till arbetsgivaren och till sökaren.  

Kommunikationsyrket i dag är inte vad det var för fem år sedan och lika mycket kommer det att förändras de kommande fem åren. Allt större fokus riktas på digital kommunikation och det ger arbetsgivarna nya förutsättningar vid rekrytering. Med en bransch i ständig förändring berättar Karin Netzell att större fokus måste riktas på beteendekompetens snarare än tekniska färdigheter.

Tidigare kunder man rekrytera personer baserat på vad de har gjort men Netzell menar att eftertraktade kompetenser i framtiden kommer att vara förmågan att anpassa sig i en grupp och lyfta ens kollegor till högre nivåer. Allt detta ställer i sin tur krav på ledning och organisationsstruktur.

Ur innehållet

Poddavsnittet “Framtidens kompetenser inom kommunikation” handlar i stora drag om:

  • Anpassning till digital kommunikation
  • Beteendekompetens som faktor vid rekrytering
  • Förändrad organisationsstruktur löser upp traditionella roller
  • Hur du ska gå tillväga för att få ett jobb

Digitaliseringens förändring av kommunikatörsyrket

Kommunikatörsyrket hör inte till framtidens jobb, enligt SAKHO. Karin Netzell hävdar att kommunikation är viktigare än någonsin men att yrket är i ständig förändring. Yrkesrollen idag är inte vad den kommer att vara om fem år på grund av digitaliseringen. Detta innebär i förlängningen att kommunikatörsrollen måste omvärderas, och så även kommunikatörens kompetenser.

Kultur och värderingar som kompetens

Halveringstiden på kompetens blir allt kortare på grund av alla tekniska utvecklingar som kräver ständig uppdatering för att hänga med. Istället blir karaktärsdrag och anpassningsförmåga allt viktigare.Karin Netzell nämner fem olika beteendekompetenser som eftertraktas på arbetsmarknaden:

  • Kunna föreställa sig något som ännu inte finns
  • Anpassa sig väl till förändring och nya miljöer
  • Se mål större än sina egna och kunna samarbeta för att lyfta gruppen.
  • Självständighet och ansvarstagande för både arbete och resultat.
  • Få andra att lyckas i sina specialistområden och ser till helheten

Digitaliseringens påverkan på organisationsstrukturer

Istället för att rekrytera personer som besitter teknisk kompetens som blir daterad efter ett par år måste nu ledningen förflytta fokus från rekrytering till intern utbildning. Organisationsstrukturen omvandlas från hierarkisk- till nätverksorganisation, något som ställer högre krav på arbetsgivaren att förtydliga allas olika roller.

"Det här är vår absolut största utmaning ur affärsperspektiv, det är affärskritiskt"

Hur gör man för att få jobb som kommunikatör?

Karin Netzell delar med sig av tips att tänka på som arbetssökande. Det handlar om att fundera på vad man kan och vill göra, samtidigt som man tänker på vilka värderingar man själv har. Dessa grundläggande värderingar tar man med sig in i arbetslivet varje dag. Först då kan man titta utåt och leta efter företag med samma värderingar och synsätt.


 

 

Avsnitt 26 – Framtidens kompetenser inom kommunikation

Avsnittet är ca 33 minuter långt
 

Om Passion för kommunikation

I Cisions podcast Passion för kommunikation bjuder vi i varje avsnitt in en specifik gäst som är specialist inom sitt område. Det bjuds på tips, trendspaningar och intressanta samtal. I varje avsnitt är Alexander Mason, Kommersiell chef på Cision Skandinavien och Åsa Melin Mandre, PR-konsult på Greenhill Relations med i studion. Gemensamt för alla gäster, Alex och Åsa är att de alla delar passionen för kommunikation.

 

             FLER AVSNITT AV PASSION FÖR KOMMUNIKATION

Se hur vi kan hjälpa dig

Communicate Like Never Before.