Passion för kommunikation är tillbaka med ett specialavsnitt i utbildningsformat. Någon gäst är inte på plats, istället går Alexander Mason och Åsa Melin Mandre igenom en grundkurs i hur du lyckas med din omvärldsbevakning. De tar upp handfasta frågor såsom varför omvärldsbevakning är viktig för företag ur olika perspektiv, hur man ska göra för att komma igång och vanliga misstag att undvika. 

Förr i tiden var det svårt att få tag på information och tillgång till information innebar därför makt. I dag ser samhället annorlunda ut och tillgången till information genom internet är i princip obegränsad. Nyckeln till att förstå sin omvärld har istället kommit att handla om att få tag på rätt information bland vid rätt tidpunkt och navigera i informationsöveflödet. Det är därför en bra omvärldsbevakning behövs. Genom den kan man förstå kontexten, analysera informationen och förändra dialogen som förs till sin egen agenda.

Ur innehållet

Poddavsnittet “Grundkurs: Så lyckas du med din omvärldsbevakning” handlar i stora drag om:

 • Varför man ska ägna sig åt omvärldsbevakning
 • Hur man ska bära sig åt för att lyckas
 • Vanliga misstag företag begår

Omvärldsbevakning ur olika perspektiv

Alex och Åsa pratar om motiv till att ägna sig åt omvärldsbevakning ur olika perspektiv. Sett till affärsbiten är det bra att, som del av sin affärsutveckling, titta på olika oformer av medier. Likaså kommunikationen gynnas av en bra koll på omvärlden, branschen och konkurrenter.

Ur ett kommunikativt perspektiv finns det flera anledningar att investera resurser i en omfattande omvärldsbevakning:

 • Det är en försäkring. Som kommunikationschef vill man inte att VD:n ska komma in och hitta ett medie som man inte själv redan har koll på när man ansvarar för mediebearbetning.
 • Man vill reagera. Det finns något man vill korrigera eller bemöta i media.
 • Man hittar möjligheter och vill agera.
 • Man vill hänga med i vad det är som händer i branschen.
 • Man vill analysera – hur mycket når vi ut med vårt budskap? Hur mycket nåt konkurrenter ut och vilka budskap förmedlar de?

Fyra punkter att ta hänsyn till för att komma igång med bevakningen

 • Vem är det som ska få den här informationen?
  • Jätteviktigt! Eftersom det tar tid att få igång en bra omvärldsbevakning måste man veta vem som ska få informationen och varför. Vem är det som är beställare?
 • När ska de få den?
  • Ska man få det en gång om dagen, en gång i veckan eller mer sällan? Man kan få det hur som helst och olika personer inom organisationen kan få det olika ofta. Som informationschef bör du kanske få det två gånger om dagen men om du är styrelsemedlem räcker det kanske med en gång i kvartalet.
 • Vilka ord ska man bevaka?
  • Alex lyfter fram en metod han kallar ”löken”. Det handlar om att man har flera olika lager. Många börjar med att bevaka för stort, börja istället med att bevaka ditt eget varumärke. Därefter kan man lägga till talespersoner, undervarumärken, produktnamn et cetera. När man är bekväm där och kan ta till sig informationen kan man börja kolla på konkurrenter och branschorganisationer. Slutligen kan man börja bevaka ämnesdiskussioner om man har resurser till det. Vad sägs exempelvis i diabetesdiskussionen?
 • Vilka källor ska man använda?
  • För att vara kostnadseffektiv ska man satsa på digitala medier och sociala medier. Man täcker upp 80 % för 20 % av kostnaden genom det. Bevakning av papperstidningar kräver resurser. Sociala medier kan vara lite knepigt att bevaka, särskilt med facebook eftersom de allra flesta bara kan bevaka öppna facebookkonton. Twitter, bloggar och andra sociala medier går lättare men då måste man hålla koll på hur betydelsefulla avsändarna är i sammanhanget.
 • Vilka språk ska man söka efter?
  • De allra flesta tänker att det räcker med svenska och det kan stämma för många, det är en plats att börja på. Samtidigt är det i en digital värld lätt att bevaka andra språk. Man kan lära sig otroligt mycket genom att lägga till ett språk eller två. Då kan man se en motsvarande aktör eller konkurrent i ett annat land och analysera hur de agerar.

Vilka misstag är vanligast?

 • Otydlig med för många beställare. När många har mycket att säga till om blir det lätt för många kockar i samma soppa. Se till att en person ansvarar för bevakningen
 • Man gör alltför mycket direkt. Fokusera på en liten bevakning till att börja med. Bygg upp sökningen långsamt och långsiktigt.
 • Man vill ha resultat direkt. Låt det ta lite tid, lägg ett par veckor på att sätta upp en bra namnbevakning. Om man heter Cision går det enklare men ett företag som Ericsson har stora problem med att filtrera ut irrelevanta träffar för deras verksamhet.
 • Ett leverantörsproblem som görs är att de lovar för mycket. De säger att de ska kunna hitta allt men sanningen är att man missar artiklar. Eftersom nyhetssidor bygger om sina sajter kontinuerligt händer det att man missar en dag eller två innan man har spindeln som söker av informationen på plats igen. Under den tiden kan artiklar ha publicerats som man helt enkelt har missat.

 

Se hur vi kan hjälpa dig

Communicate Like Never Before.