Alice Teodorescu, politisk redaktör och chef för ledarsidan på Göteborgsposten gästar Passion för kommunikation för att prata digitalt inflytande och vem det är som har makten inom politisk opinionsbildning idag. Alice delar med sig om hur den politiska debatten utvecklas på digitala nyhetssajter och i sociala medier och diskuterar vem det faktiskt är som påverkar den politiska debatten online och hur du gör för att nå dem.

Livet som ledarskribent och politisk opinionsbildare med stort digitalt inflytande har blivit vardag för Alice Teodorescu, hon kan inte gå och handla mjölk utan att få sina texter ifrågasatta. Med en förändrad plattform för ledarskribenter där ansvaret över problemformuleringar har förflyttats till dem påverkas inte bara politiker utan även vanliga människor. Alice beskriver det själv som ett filter mellan mottagaren och avsändaren av budskapet. Dessutom avslöjar hon hemligheten till sin framgång och stora digitala inflytande.

Makthavare och organisationer kämpar för att uppmärksammas av opinionsbildare. Teodorescu förklarar hur man ska närma sig för att fånga hennes uppmärksamhet. Dessutom får vi en inblick i hur det fungerar på en ledarsida och guidas igenom processen från idé till publicerad text.

Ur innehållet

Poddavsnittet “Inflytande, politik och digital makt med Alice Teodorescu” handlar i stora drag om:

  • Förändrad plattform för digitala opinionsbildare
  • Det uppskruvade debattklimatets orsaker och konsekvenser
  • Hur man som makthavare skall närma sig politiska opinionsbildare
  • Processen från idé till publicerad text

Nya plattformer för digitala opinionsbildare

I takt med debattklimatet blir allt mer polariserat och politiker strävar efter att tilltala alla har en ny plattform öppnats upp för ledarskribenterna. De är inte längre recensenter och kritiker utan får i allt högre omfattning inflytande över själva problemformuleringen.

Orsaker till och konsekvenser av ett polariserat debattklimat

Teodorescu resonerar kring varför debatten har blivit polariserad och vilka följder det får.

"Att en är liberal och en är feminist borde vara början på en diskussion, istället blir det slutet på den eftersom de inte har något att säga varandra."

Så närmar du dig politiska opinionsbildare

Med ett gigantiskt informationsflöde är det många som vill använda politiska opinionsbildare som kanaler för att få ut sitt budskap. Alice ger tre konkreta tips till dig som vill närma dig opinionsledare:

  • Ha ett buskap som sticker ut från mängden
  • Ta personlig kontakt i form av upplysning snarare än uppfordran
  • Bjud in till seminarier

Ledarsidans process från idé till färdig text

Innan texten publiceras i en ledare går den genom många steg. Vi får en inblick i hur processen går till och hur en ledartext går från ax till limpa.

 


 

 

Avsnitt 27 – “Inflytande, politik och digital makt med Alice Teodorescu”

Avsnittet är ca 28 minuter långt.
 

Om Passion för kommunikation

I Cisions podcast Passion för kommunikation bjuder vi i varje avsnitt in en specifik gäst som är specialist inom sitt område. Det bjuds på tips, trendspaningar och intressanta samtal. I varje avsnitt är Alexander Mason, Kommersiell chef på Cision Skandinavien och Åsa Melin Mandre, PR-konsult på Greenhill Relations med i studion. Gemensamt för alla gäster, Alex och Åsa är att de alla delar passionen för kommunikation.

 

             FLER AVSNITT AV PASSION FÖR KOMMUNIKATION

Se hur vi kan hjälpa dig

Communicate Like Never Before.