Passion för kommunikation får i avsnitt 23 besök av Katarina Graffman, som är antropolog och expert på ungas mediebeteenden. Avsnittet fokuserar på hur vi kommunicerar till unga idag och vilka fallgropar företagen hamnar i när de försöker nå den målgrupp som har kommit att kallas Generation Z och Millennials. Digitaliseringen är den stora brytpunkten, men vad innebär den för Gen Z och Millennials medievanor? Hur gör man med en generation där identiteter formas av en helt och hållet digital verklighet? I avsnittet berättar Generation Z även själva om sina medievanor och hur deras digitala liv ser ut. Hur bra är de egentligen på att ta till sig information och vilken information swipear de omedelbart bort? 

Med en digitalisering som ständigt får oss att ändra våra beteenden och vanor är det inte konstigt att antropologen Katarina Graffman anlitas av företag för att ta fasta på hur vi beter oss i den digitala världen. Extra spännande är det med de yngre generationerna som har den digitala världen i modersmjölken. De som är allra bäst på att svara hur unga förhåller sig till sociala medier, reklam och digitala plattformar är naturligtvis ungdomarna själva, därför är detta poddavsnitt en annorlunda med intervjuinslag från barn och ungdomar. Graffman berättar varför hon tycker att begreppet sociala medier är passé.

Av intervjuerna att döma har Generation Z en annan syn på vad de gillar med sociala medier och vad som får dem att swipea vidare. Katarina Graffman delger oss vanliga fallgropar företagare går i när det ska kommunicera med målgruppen och avslutar med att ge konkreta råd till hur en kommunikatör ska ta sig an Generation Z.

Ur innehållet

Poddavsnittet “Så kommunicerar du med unga idag” handlar i stora drag om:

  • En antropologisk syn på sociala medier
  • Hur ungdomar kommunicerar på sociala medier
  • Medierådets “Unga & Medie”-rapport
  • Ungdomars syn på reklam och influencers

Sociala medier är passé

Gaffman, som studerar människors beteendemönster på sociala medier, menar att samlingsbegreppet sociala medier är passé. Istället pratar hon om polymedia där man utgår från att varje socialt medium har en specifik grupp som drar sig dit. Olika medier har olika grupper och kräver i sin tur olika typer av såväl ton som paketering i kommunikationen.

Generation Z mycket mer skygga än Millenials

Till skillnad från de födda på 90-talet som var de första som växte upp i en digitaliserad värld och publicerade stora mängder privat information om sig själva agerar Generation Z mer i det dolda. De är mycket mer måna om sin intergritet och det är därför de mer anonyma tjänsterna som WhatsApp och Snapchat är så populära i unga åldrar.

Youtube är det nya Google för unga

Medierådets rapport “Unga och medier” rapporterar om att unga lägger 2-4 timmar om dagen på att titta på filmer på Youtube. Detta är en trend som Katarina Gaffman intygar från sina studier, de konsumerar filmer för att lära sig saker oavsett om det handlar om en maträtt eller hur man ska klara sig förbi en bana på ett datorspel.

"De youtubar istället för att googla. De letar efter en filmsekvens istället för att läsa."

Influencers måste vara duktiga på något!

Människor har sett upp till opinionsbildare i alla år, likaså Generation Z. Vad som skiljer dem från Millenials när det kommer till förebilder är att det inte räcker med att bli känd från Paradies Hotel över en natt, menar Gaffman. Oavsett vad man gör måste man vara duktig på något, vara en duktig gamer eller ha en bra vlogg.

Kort och gott handlar det om att man måste behärska olika digitala verktyg som influencer för att kunna skapa content som lockar den yngre generationen. Ålder har blivit en parantes och det som betyder något är trovärdighet.


 

 

Avsnitt 23

Avsnittet är cirka 36 minuter långt

Om Passion för kommunikation

I Cisions podcast Passion för kommunikation bjuder vi i varje avsnitt in en specifik gäst som är specialist inom sitt område. Det bjuds på tips, trendspaningar och intressanta samtal. I varje avsnitt är Alexander Mason, Kommersiell chef på Cision Skandinavien och Åsa Melin Mandre, PR-konsult på Greenhill Relations med i studion. Gemensamt för alla gäster, Alex och Åsa är att de alla delar passionen för kommunikation.

 

FLER AVSNITT AV PASSION FÖR KOMMUNIKATION

Se hur vi kan hjälpa dig

Communicate Like Never Before.