Det har åter blivit dags att syna svenskarna och deras internetanvändande med hjälp av Internetstiftelsens rapport Svenskarna och Internet 2017. Gäster är Måns Jonasson och Pamela Davidsson från IIS som står bakom rapporten. Med deras hjälp lyfter kvartetten fram de viktigaste punkterna för kommunikatörer i deras vardag. Är Sverige helt digitaliserat idag, vilka sociala medier använder vi och den stora frågan – hur många svenskar har funnit kärleken på internet? Detta och mycket mer i avsnitt 40 av Passion för kommunikation! 

Studien om svenskarnas internetvanor började 2000 i ett samarbete med World Internet Project och görs i flera länder. Sedan dess har de gjort den så gott som årligen för att få reda på svenskarnas internetvanor så att de kan följa och få fram fakta om det. Det är den största undersökningen som görs om svenskarna och internet. Du kan själv hitta rapporten på www.svenskarnaochinternet.se, då kommer du direkt in i årets rapport. Om du vill ha ett pappersexemplar går det även att beställa som print.

Ur innehållet

Poddavsnittet “Svenskarna och internet 2017” handlar i stora drag om:

 • Hur digitaliserat Sverige är i dag
 • Utmaningen med att anpassa internet till mobile first
 • De vanligaste sätten att kommunicera online
 • Sociala medier och medievanor
 • Informationskällornas trovärdighet
 • Kärleken online

Alla som vill vara på internet är idag på internet

94 % av svenskarna över 12 år är internetanvändare. Upp till 25-30-års ålder är det 100 % och så länge man är arbetsför vid 65 års ålder är det 99 % som använder internet. Det är de allra äldsta som inte använder internet och det uppkommer problem eftersom många samhällstjänster nuförtiden nästan kräver att man är uppkopplad. Fler och fler tjänster slutar att funka utanför internet, något som kan bli ett demokratiproblem om många äldre inte kan ta del av samhällets tjänster på samma villkor.

Måns menar att Sverige idag är ett helt digitaliserat land för dem som vill vara där. Det finns de som står utanför men dessa har gjort det av egen fri vilja. De äldre tycker att det är för komplicerat och vill inte vara där helt enkelt. Det finns mängder av initiativ för att erbjuda hjälp och lära dem internet men många vill helt enkelt inte.

Fortsatt långsam utveckling för ett mobilanpassat internet

Mobilanpassningen på internet har gått långsamt, något som kan bero på hur åldersfördelningen ser ut. Man ser bland de yngsta användarna att det är surfplattan, och när de blir äldre, smartphonen, som gäller. Även om vuxna också använder mobilen i stor utsträckning har vi varit långsamma på att fatta att det är mobilen som gäller först. Inom e-handel har det varit jättetydligt och det är först nu de har förstått att man måste ha en mobilanpassad webbshop eftersom det sker mycket e-handel via mobilen.

Alex förklarar att Cision har en mobilanpassad sajt men medger att de inte har mobile first. De började med PC-varianten och har sedan justerat så att det även fungerar på mobilen snarare än tvärtom. Måns instämmer i beskrivningen och medger att det är så många har gått tillväga.

"Mobile first har varit ett modeord ganska många år inom webbutvecklingen men det är väldigt få som lever det."

E-posten fortsatt diamanten i kommunikationen

97 % av internetanvändarna använder e-post och många gör det dagligen. Det är den klart största kommunikationstjänsten, menar Pamela. Spam var ett stort problem för 5-10 år sedan men sedan dess gjorde man en kraftsamling där Google, Microsoft och andra satsade hårt på att utrota spam. Problemet idag är snarare att man missar riktig post som fastnar i spamfiltret för att de är för aggressiva men det är kanske ett pris man får betala, förklarar Måns.

Den näst vanligaste kommunkationskällan är Facebook Messenger, en källa de för första gången frågar specifikt om. Större än både instagram och andra chat-appar. Idag är det 83 % som använder chatverktyg och 48 % som gör det dagligen. Chatten har fått en revival de senaste åren och är mer vanligt bland unga.

Många kommunikatörer vill naturligtvis in i de kanalerna där mottagarna befinner sig men det är en svår balansgång att finnas på en så pass personlig plats som chatverktyg där man pratar om sina personliga saker och plötsligt ska bemötas av ett kommersiellt budskap.

Åldern en faktor som styr vilka sociala medier vi konsumerar

Det kommer till fler användare, nu är det 81 % av internetanvändarna som använder sociala medier och 56 % gör det dagligen. Man ser att det är mycket vanligare i de yngre åldersgrupperna än i de äldre och därför kommer siffran att öka i takt med att de yngre tar med sig beteendet upp i åldrarna. Noterbart är att högstadieungdomar (12-15 år) inte börjar använda Facebook men unga vuxna i åldrarna 16-25 har flest facebookanvändare och även dagliga användare. De är också storkonsumenter av Instagram, Snapchat och gigantiska på Youtube.

"Det är fascinerande hur liten del av annonsbudgetar och kommunikation som läggs på Youtube med tanke på genomslaget man har där."

Måns menar att Facebook numera är infrastruktur såtillvida att man har fotbollslagets cafédiskussioner i en grupp, man har kören i en annan och bostadsrättsföreningen i en tredje. Yngre människor, framförallt innan de börjar högstadiet, har inte samma behov av de här gruppdiskussionerna som driver in behovet av att vara på Facebook. Därför uppstår behovet av Facebook först när man börjar på gymnasiet.

Alex resonerar kring om internetanvändadet allt mer glider isär och olika åldersgrupper hamnar på olika ställen. Måns håller med och menar att, ju fler tjänster som tillkommer, ju mer separerat blir det av naturliga skäl. Det märks allra tydligast med sociala medier där det finns flera kanaler som äldre personer inte ens känner till som är en självklar mötesplats för yngre.

Största socialanätverken totalt:

 1. Facebook
 2. Instagram (mer än hälften av internetanvändarna finns numera på instagram och de fortsätter att öka)
 3. Snapchat (33 % av alla internetanvändare använder snapchat men det är en stor snedfördelning. Väldigt många yngre använder snapchat och väldigt få äldre.)

De pratar desstuom om vad vi gör när vi är på Facebook, huruvida den negativa trenden på Twitter fortsätter och utmaningen för dagstidningar att få till lockande prenumerationstjänster som Netflix och Spotify där man får tillgång till flera olika källor genom en och samma prenumeration.

Google långt mycket mer populär informationskälla än traditionell media

De fyra främsta informationskällorna, enligt rapporten, är:

 1. Google (57 %)
 2. Wikipedia (31 %)
 3. Facebook (10 %)
 4. Tidningar (10 %)

Detta gör det allt viktigare att se till att rankas högt hos sökmotorerna för att få kredibilitet och komma till tals. Att bli en medveten internetanvändare upplever IIS som väldigt viktigt, de ser vilket hot internet har blivit mot informationsfriheten eftersom fler och fler använder begrepp som fake news. Detta kommer inte minst bli aktuellt nästa år då det är dags för val.

Love is online

Slutligen diskuterar kvartetten kärlek och vilka som har hittat lyckan på nätet.

11 % har nätdejtat, av dem är det 15 % som säger att de har blivit sambos eller gifta. Räknar man om det till den vuxna befolkningen över 18 år är det 130 000 par som har hittat lyckat online – en kvarts miljon människor!
 


Måns presenterade rapporten på Cisions frukostseminarium och fick betyget 4,8/5 som talare.


 

 


Avsnitt 40– “Svenskarna och internet 2017″

Här kan du ladda ned årets rapport

Avsnittet är ca 48 minuter långt

Om Passion för kommunikation

I Cisions podcast Passion för kommunikation bjuder vi i varje avsnitt in en specifik gäst som är specialist inom sitt område. Det bjuds på tips, trendspaningar och intressanta samtal. I varje avsnitt är Alexander Mason, Kommersiell chef på Cision Skandinavien och Åsa Melin Mandre, PR-konsult på Greenhill Relations med i studion. Gemensamt för alla gäster, Alex och Åsa är att de alla delar en passion för kommunikation.

 

FLER AVSNITT AV PASSION FÖR KOMMUNIKATION

Lämna en recension

Se hur vi kan hjälpa dig

Communicate Like Never Before.