I morse höll vi höstens första frukostseminarium i Garnisonen på Karlavägen 100 i Stockholm. Med utgångspunkt i Cisions årliga journalist- och kommunikatörsundersökning var det dags för en paneldebatt med temat ”Att förtjäna sitt utrymme”, en repris av det seminarium vi höll i Almedalen i juni.

Lisa Bjurwald, redaktör på Medievärlden, Henrik Eriksson, chefredaktör på Nyheter24 och Åsa Melin Mandre, PR-konsult på Greenhill Relations var inbjudna för att diskutera utmaningarna i mediebranschen och relationen mellan journalister och kommunikatörer. Här lyfter vi fram några av de ämnen det talades om under panelsamtalet.

Alexander Mason, kommersiell chef på Cision, inledde morgonen med att belysa några resultat ur vår journalist- och kommunikatörsundersökning. Undersökningen har bland annat visat att journalister helst inte vill bli kontaktade per telefon, att kommunikatörer kommer att satsa mer på Facebook som kanal och att de flesta journalister fortfarande vill ha pressmeddelanden.

Kontakten med journalister
Under paneldebatten kom frågan upp om hur man ska ta kontakt med journalister. Både Lisa Bjurwald och Henrik Eriksson menar att anledningen till att journalisterna inte vill ha telefonsamtal är tidsbristen. ”Mediebranschen är i kris, journalister sägs upp på löpande band och de få som är kvar har en extrem arbetsbörda”, säger Lisa Bjurwald. ”Det finns ingen tid att sitta i telefon och småprata om ointressanta nyheter.” Henrik Eriksson tycker dels att problemet är tidsbristen men också att kommunikatörer och PR-konsulter bortser från personliga relationer och glömmer att tänka på läsaren. ”Kommunikatörerna måste vara mer exklusiva med vem de erbjuder nyheterna och se till att det är något som passar journalistens läsare”, menar han.

Pressmeddelandet lever än
Vissa menar att pressmeddelandet är dött, men enligt undersökningen vill över 90 % av journalisterna fortfarande ha pressmeddelanden. Åsa Melin Mandre ser pressmeddelandet som företagens sätt att berätta sin story. ”Jag har aldrig kommit i kontakt med en journalist som inte vill ha ett bra underlag att arbeta utifrån”, menar hon. Lisa Bjurwald tycker att dagens pressmeddelanden reflekterar ett ökat självförtroende hos företagen och att pressmeddelandena är för långa. ”Många bifogar allt möjligt material som vi inte kommer hinna ta del av. En suddig bild på en företagsledare som spelar golf, en videointervju med samma person och diverse andra bilder blir för mycket. Ett eller två kärnfulla citat och en lite ovanlig proffsbild räcker”, menar Lisa. Åsa flikar in att bildproduktion är en stor utmaning för kommunikatörer. “Det är en resursfråga för många företag att skaffa bra bildmaterial, det ska produceras snabbt och konsumeras snabbt”, säger hon.

Facebook – både för kommunikatörer och journalister
Många kommunikatörer kommer satsa mer på Facebook i år jämfört med förra året, men Facebook är också en viktig kanal för journalisterna. Henrik berättar att Nyheter24 arbetar väldigt mycket med Facebook för att få spridning. ”Vi använder Facebook för att nå igenom bruset och engagera läsare med reportage och nyheter. Nyheter engagerar och vår unga läsarkrets finns på Facebook.” Att kommunikatörerna satsar mer på Facebook ser Åsa som ett tecken på att det finns en nyfikenhet. ”Jag tycker det är en indikation på att vi satsar mer på kommunikation helt enkelt. Det går att testa sig fram med Facebook och det är lätt att utvärdera. Instagram är också något det bör satsas mer på”, menar hon. Henrik tycker att journalistens roll har ändrats i och med att de sociala kanalerna används flitigt. ”Som journalist idag måste du kunna så mycket mer än att skriva. Du måste kunna sprida innehållet, analysera och utvärdera. Det blir flera roller i en som kräver mycket tid. På Nyheter24 lägger vi ungefär lika mycket tid på att få till en passande bild och rubrik som vi lägger på själva skrivandet av artikeln.”

Missade du seminariet? Då kan du:

Ladda ner 2015 års journalist – och kommunikatörsundersökning
Lyssna på senaste avsnittet av Passion för kommunikation med Lisa Bjurwald i studion.
– Hålla utkik på Facebook och anmäla dig till vårt nyhetsbrev så du aldrig missar något igen!

About Ulrika Peyron

Jag jobbar som Content Marketing Manager för Cision i Norden. Här på bloggen får du tips och inspiration kring saker som rör kommunikation, PR och Investor Relations. Du hittar också information om våra samarbeten, events och annat som händer hos oss på Cision.